Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-SOLAB

Lista urządzeń

Uwaga: ze względu na bieżące zmiany oprogramowania wprowadzane przez producentów analizatorów, możliwość podłączenia ustalana jest indywidualnie dla każdego z analizatorów, po wykonaniu analizy dokumentacji technicznej pod kątem zgodności z interfejsem komunikacji zastosowanym przez Kamsoft S.A.

Obecnie system KS-SOLAB współpracuje z następującymi analizatorami laboratoryjnymi: