Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Integracja pracowni diagnostyki obrazowej z systemem medycznym


Raportowanie zdarzeń medycznych i udostępnianie EDM do systemu P1

Oferujemy dla naszych Klientów dostawę i uruchomienie rozwiązania informatycznego, które umożliwia obieg informacji medycznej pomiędzy gabinetem lekarskim i pracownią diagnostyki obrazowej. W efekcie nie tylko usprawnia się proces leczenia pacjenta, ale również rozliczenie usług diagnostyki obrazowej. Dodatkowo system umożliwia raportowanie zdarzeń medycznych z diagnostyki obrazowej do systemu P1.

Rozwiązanie zawiera wszystkie elementy informatyczne umożliwiające obieg informacji medycznej, pozwala na tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej EDM. Integracja pomiędzy systemem medycznym i systemem PACS umożliwia przekazywanie zleceń na badania i odbieranie wyników oraz rozliczenia usług. Opcjonalnie system umożliwia wysyłanie badań do zdalnego opisu.

 • Integrujemy następujące elementy składowe systemu:
  • Oprogramowanie pracowni diagnostyki obrazowej (RIS)
  • Serwer przechowujący wyniki badań (PACS)
  • Przeglądarka diagnostyczna DICOM do opisu badań
  • Przeglądarka DICOM do prezentacji wyniku badania lekarzowi
  • Nagrywarka wyników badań dla pacjenta
  • Opcjonalnie wysyłanie badań do zdalnego opisu (teleradiologia)
  • Dowolne urządzenia diagnostyczne zapisujące badania w standardzie DICOM

 • Przewagi naszego rozwiązania:
  • jeden dostawca wszystkich elementów systemu,
  • niższe koszty zakupu, wdrożenia i serwisu, niż w przypadku łączenia rozwiązań od różnych dostawców,
  • prostsza obsługa – ten sam system informatyczny w gabinetach i pracowni diagnostycznej.

Zainteresowane podmioty medyczne zapraszamy do kontaktu!
Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl