Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Oferta serwisowa

Serwis doraźny

Wizyty serwisowe

Dla Klientów nie posiadających umowy serwisowej, oferujemy możliwość wezwania konsultanta doraźnie. Cena usługi rozliczana jest godzinowo, lub zadaniowo. Do lokalizacji w Olsztynie dojeżdżamy gratis, poza Olsztynem doliczamy dojazd wg. cennika.

Usługi zdalne

Większość problemów można rozwiązać zdalnie. Usługi zdalne są tańsze, nie ma kosztu dojazdu i można wykonać je szybciej. Klienci z umową serwisową otrzymują wsparcie zdalne bez limitu w godzinach roboczych serwisu.

Usługi w biurze

Po wcześniejszym umówieniu można nas odwiedzić ze swoim komputerem w celu wykonania usługi w biurze. Uwaga: w przypadku pozostawienia u nas komputera z bazą danych prosimy pamiętać o wypełnieniu upoważnienia do jednorazowego dostępu do danych osobowych. Stosowny druk znajduje się w Biurze Obsługi Klienta.

Asysta licencji

Pilnujemy daty asysty sprzedanych licencji. Dzięki ważnej asyście Klienci mogą aktualizować swoje oprogramowanie. Dlatego odpowiednio wcześniej kontaktujemy się w sprawie przedłużenia asysty na kolejny rok. Opiekujemy się automatycznie wszystkimi sprzedanymi przez nas licencjami oraz tymi z województwa warmińsko-mazurskiego, które nie mają opiekuna.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży (89-5337221).