Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-HFW

System Obsługi Hurtowni Farmaceutycznej

WAŻNA INFORMACJA

KAMSOFT S.A. od 2015 roku posiada w swojej ofercie handlowej nowy produkt KS-HFW VE (Zwalidowany system wspomagający zarządzanie hurtownią farmaceutyczną) przeznaczony dla hurtowni farmaceutycznych spełniający wymagania biznesowe rynku farmaceutycznego jak i wymogi prawne, w szczególności Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W myśl tych przepisów hurtownia farmaceutyczna musi funkcjonować z zastosowaniem zwalidowanego systemu informatycznego, aby uniknąć ryzyka utraty zezwolenia na obrót hurtowy produktami leczniczymi. Wiele obecnie funkcjonujących oraz oferowanych na rynku rozwiązań informatycznych nie daje tej gwarancji, w tym również niezwalidowany system KS-HFW – od wielu lat jedno z najlepszych rozwiązań dla hurtowni farmaceutycznych w Polsce. W nowej, dynamicznej rzeczywistości prawnej konieczne są nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby tej rzeczywistości. Takim rozwiązaniem jest KS-HFW VE, który odziedziczył najlepsze i cieszące się uznaniem użytkowników rozwiązania KS-HFW oraz spełnia wszelkie wymogi stawiane przez polskie ustawodawstwo w tym regulacje Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Dlatego postanowiliśmy z dniem 1 lutego 2018 r. wycofać produkt KS-HFW z oferty handlowej dla nowych klientów zastępując go produktem KS-HFW VE.

Więcej informacji o KS-HFW VE znajdą Państwo tutaj.