Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-BLOZ

Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia

Baza BLOZ jest zbiorem informacji o lekach i środkach medycznych funkcjonujących na polskim rynku farmaceutycznym. Zawiera ona, oprócz podstawowych danych o leku, również informacje o rodzajach odpłatności, odpowiednikach leku w zakresie tej samej substancji czynnej, opisy leku oraz wskazania dotyczące stosowania leku.

Pragnąc wspomóc lekarzy i farmaceutów w dostępie do pełnych informacji o leku, zwracamy uwagę na moduł odpłatności oraz BLOZ on-line, w którym znajdują się wskazania kliniczne zapisane w charakterystyce produktu leczniczego.

W sytuacji, gdy klient posiada wykupiony Moduł Odpłatności, dostęp do bazy BLOZ on-line odbywa się w ramach wykupionej licencji.

Należy zwrócić uwagę również na moduły: interakcje, średnie ceny, opisy. Wszystkie moduły są ściśle zintegrowane z oprogramowaniem Kamsoft i pomagają w codziennej pracy podczas wystawiania recept.

Baza BLOZ znajduje zastosowanie w elektronicznej wymianie danych pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi a aptekami, producentami leków a hurtowniami farmaceutycznymi oraz na portalach internetowych. Kod BLOZ jest wykorzystywany podczas generowania ofert, zamówień oraz faktur.