Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Antywirusy

Zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem

Podział oprogramowania zabezpieczającego

Rozróżniamy trzy sposoby działania oprogramowania:

 • Stacjonarny
  Tak zabezpieczone stanowisko wymaga bezpośredniej opieki administratora, nie raportuje swojego stanu i zagrożeń. Zalecane dla jednostanowiskowych instalacji obsługiwanych przez personel przeszkolony w zakresie samodzielnego nadzoru nad swoim komputerem.

 • Sieciowy
  Zabezpieczone stanowiska raportują o zagrożeniach do centralnej konsoli. Administrator może zdalnie zarządzać i reagować na zagrożenia. Użytkownik nie jest angażowany w obsługę oprogramowania antywirusowego.

 • Chmura
  Jest to wariant podobny do sieciowego, a tą różnicą, że analiza zagrożeń nie odbywa się na zabezpieczonym stanowisku, ale w chmurze obliczeniowej. Dzięki temu nie obserwujemy spadku wydajności komputera spowodowanego włączeniem ochrony antywirusowej.

  Modele sprzedaży

  Oferujemy trzy modele sprzedaży:

 • Licencyjny
  Tradycyjny sposób, gdzie Klient kupuje licencję na określoną ilość stanowisk z rocznym, dwu, lub trzyletnim prawem do aktualizacji sygnatur.

 • Jako usługa
  Nie sprzedajemy licencji, tylko usługę zabezpieczenia stacji przed złośliwym oprogramowaniem. Klient płaci miesięcznie za tyle stacji, ile w danym okresie potrzebuje. My w ramach usługi zapewniamy oprogramowanie i nadzór administratora.

 • Mieszany
  Oprogramowanie w wariancie sieciowym, raportujące do naszej konsoli. W tym wariancie Klient w ramach licencji kupuje usługę nadzoru naszego administratora.

  Partnerzy technologiczni

  Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi dostawcami rozwiązań antywirusowych.

 • G Data www.gdata.pl
  Oprogramowanie w modelu licencyjnym stacjonarne i sieciowe.
 • Webroot www.wrpolska.pl
  Oprogramowanie chmurowe, oferowane przez nas wyłącznie jako usługa.
 • Comodo www.comodo-polska.pl
  Oferujemy tylko wersję sieciową, w modelach licencyjnym i mieszanym.