Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

PRZESYŁANIE DANYCH ZE ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW


  • System KS-FKW można zintegrować z pozostałymi systemami KAMSOFT:

    • System zarządzania zasobami ludzkimi (KS-ZZL), dzięki czemu istnieje możliwość ustawienia automatycznej dekretacji list płac z uwzględnieniem podziału na ośrodki kosztów, części składowe wynagrodzeń, grupy zawodowe pracowników, a także pracowników
    • System ewidencji środków majątkowych (KS-ESM), dzięki czemu możliwe jest przesyłanie dokumentów wprowadzonych w system (zwłaszcza odpisów amortyzacyjnych) i ustawienia ich automatycznej dekretacji
    • System magazynowy (KS-ASW), co pozwala na przesyłanie dokumentów (głównie zakupu i rozchodów) oraz ich automatycznej dekretacji)
    • Systemem obsługi przychodni (KS-SOMED) i obsługi szpitala (KS-MEDIS), co pozwala na pobieranie faktur sprzedażowych wystawianych w systemie medycznym oraz ich automatycznej dekretacji

Zainteresowane podmioty medyczne zapraszamy do kontaktu!
Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl