Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

MediVeris

Weryfikacja autentyczności produktu leczniczego

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że zgodnie z Dyrektywą 2011/62/UE oraz Rozporządzeniem Delegowanym 2016/161, od 9 lutego 2019 każdy podmiot uprawniony, lub upoważniony do dostarczana produktów leczniczych pacjentom zobowiązany jest do weryfikacji i wycofania produktu leczniczego z krajowej bazy danych (PLMVS) w momencie wydania pacjentowi. Obowiązek ten spoczywa na aptekach, szpitalach, przychodniach oraz indywidualnych praktykach lekarskich. Apteki, apteki szpitalne oraz hurtownie mogą podłączyć się do PLMVS za pośrednictwem oprogramowania IT – oferowanego przez dostawców lub własnego.

Dla podmiotów leczniczych oznacza to konieczność:

  • pobrania indywidualnego certyfikatu PLMVS
  • wyposażenia w sprzęt umożliwiający odczyt kodów 2D z opakowań
  • uruchomienia oprogramowania do komunikacji z PLMVS
KAMSOFT S.A. przygotował nowe oprogramowanie KS-MEDIVERIS, które umożliwia obsługę weryfikacji i wycofania produktów leczniczych z PLMVS. Oprogramowanie KS-MEDIVERIS jest dostępne w wersji MINI działającej jako autonomiczna aplikacja, oraz w wersji zintegrowanej z KS-ASW (systemem farmacji szpitlanej). Oprogramowanie KS-MEDIVERIS posiada certyfikat PLMVS.

Certyfikat PLMVS
Pobranie certyfikatu z PLMVS leży w gestii apteki, zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie www.nmvo.pl/użytkownicy-koncowi:
Każda apteka/apteka szpitalna oraz hurtownia otrzyma od Fundacji KOWAL korespondencję z loginem do systemu oraz, w przypadku braku i/lub błędnych danych w bazie CSIOZ, prośbę o podanie Fundacji aktualnego adresu mailowego, który posłuży do przesłania linku do zmiany hasła do PLMVS i umożliwi pobranie certyfikatu.

Uruchomienie oprogramowania
KAMSOFT WARMIA oferuje dla Klientów, którzy zakupią oprogramowanie KS-MEDIVERIS usługę uruchomienia, która polega na zdalnej instalacji oprogramowania oraz pomocy we wczytaniu certyfikatów i połączeniu oprogramowania zPLMVS.
Uwaga: usługa uruchomienia nie zawiera szkolenia z obsługi aplikacji, ponieważ dla wersji MINI szkolenie nie jest konieczne, obsługa sprowadza się do wczytania numeru opakowania, natomiast w wersji zintegrowanej aplikacja działa w tle.

W razie wątpliwości, chętnie odpowiemy na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu!
Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl