Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-ZZL

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom organizacji gospodarczych prowadzących działalność na polskim rynku firma KAMSOFT® stworzyła System Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. KS-ZZL jest nowoczesnym produktem kompleksowo traktującym zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Zastosowanie najnowszych rozwiązań informatycznych i projektowych pozwoliło na opracowanie systemu, który wspomaga bieżące działania związane z problematyką kadrowo-płacową uwzględniając aktualne przepisy z zakresu prawa pracy oraz wymagania instytucji zewnętrznych w zakresie sprawozdawczości (urzędy skarbowe, ZUS, GUS). Zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że  dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem.

Aby sprostać oczekiwaniom oraz możliwościom mniejszych przedsiębiorstw została stworzona wersja KS-ZZL, dostarczana z bezpłatną bazą danych Oracle XE. Po zainstalowaniu produkt jest gotowy do użytku – zawiera domyślnie sparametryzowane słowniki (między innymi składników wynagrodzenia, potrąceń, umów, obecności, itp.) oraz szablony wielu dokumentów kadrowo - płacowych (tj. wzory umów i rozwiązań umów, świadectwo pracy, zaświadczenie o zarobkach, itp.). Dołączona instrukcja pomaga rozpocząć pracę, a pomoc kontekstowa ułatwia zapoznanie się z funkcjami produktu.

System umożliwia sporządzanie planów, raportów i analiz z wykorzystaniem standardowych formatów oraz pozwala definiować własne zestawienia dostosowane do specyficznych potrzeb użytkownika.

Zawarte w programie moduły i funkcje zostały zaprojektowane z myślą o organizacjach gospodarczych, które chcą efektywnie kształtować obecne i przyszłe zasoby ludzkie.

System KS-ZZL jest zbudowany z kilkunastu zintegrowanych ze sobą modułów. Każdy moduł składa się z wielu różnego rodzaju funkcji. Funkcje te zostały pogrupowane w ramach poziomów funkcjonalności. Takie rozwiązanie pozwala na łatwe dostosowanie systemu do potrzeb różnych firm.

Poszczególne moduły umożliwiają w szczególności:

Kadry

 • •rejestrację danych personalnych pracowników;
 • •ewidencjonowanie przebiegu zatrudnienia poszczególnych pracowników;
 • •rejestrację czasu pracy;
 • •ewidencję urlopów, zwolnień chorobowych i innych nieobecności;
 • •planowanie czasu pracy za pomocą grafików (z możliwością oddelegowania pracowników z poza działu kadr do układania grafików);
 • •przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych dokumentów kadrowych (umowy o pracę, karty zasiłkowe, karty czasu pracy, świadectwa pracy itp.);
 • •mechanizm korespondencji seryjnej pozwala na szybki wydruk dokumentów dla określonej grupy pracowników;

Płace

 • •generowanie dowolnej ilości list płac dla poszczególnych pracowników;
 • •definiowanie indywidualnej listy składników wynagrodzeń oraz potrąceń;
 • •automatyczne naliczanie wynagrodzeń za urlopy, nieobecności chorobowe itp.;
 • •definiowanie algorytmów wyliczania stawek składników indywidualnych dla danej firmy;
 • •kompletne naliczanie wynagrodzeń dla pracowników;
 • •generowanie przelewów w postaci elektronicznej lub papierowej;
 • •przygotowanie i wydruk wszystkich niezbędnych zestawień płacowych (zbiorcze oraz indywidualne listy płac, paski, karta przychodów rocznych, raporty zasiłków chorobowych itp.);

Kartoteki

 • •centralizację zarządzania informacjami dotyczącymi między innymi: kartotek miejscowości, urzędów skarbowych, typów umów i rozwiązań umów, tytułów zawodowych, itp.);
 • •wykluczenie konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji;
 • •utrzymanie spójnych danych dostępnych z różnych systemów;

Na uwagę zasługuje fakt że istnieje możliwość automatycznej aktualizacji wielu z kartotek poprzez pobranie informacji ze strony internetowej KAMSOFT®.

Raporty

 • •wydruk dokumentów do urzędów skarbowych (PIT-4R, PIT-8AR,  PIT-11, PIT-40, PIT-2, PIT-8C, IFT-1/IFT-1R);
 • •przygotowanie deklaracji dla ZUS (ZUA, ZZA, RZA, RCA, RSA, DRA itp.) odczytywanych przez program PŁATNIK;
 • •wydruk zestawień dla GUS (m.in.: Z-03, Z-06, Z-12, Z-05, DG-1) i ministerstwa zdrowia (MZ-11, MZ-89, MZ-88);

Zestawienia

 • •prosty dostęp do wszystkich zestawień zawartych w systemie;
 • •tworzenie własnych zestawień na podstawie danych zawartych w programie;

Pożyczki

 • •tworzenie funduszów zapomogowo pożyczkowych;
 • •definiowalne zestawy operacji i kont;
 • •przyznawanie pożyczek lub zapomóg;
 • •rozliczanie spłat;
 • •generowanie raportów o udzielonych pożyczkach, spłaconych ratach, saldzie wkładów i rat oraz wydruk tych informacji na paskach wynagrodzeń;

Egzekucje

 • •ewidencja wierzycieli alimentacyjnych i niealimentacyjnych wraz z ich adresami i rachunkami bankowymi;
 • •automatyczne dodawanie potrąceń na listy płac pracownikom;
 • •kontrola salda zadłużenia komorniczego i spłat alimentów;
 • •ewidencja numerów spraw pracowników wraz z możliwością ich wydruku w dokumentach definiowalnych czy też wygenerowania tytułu przelewu;

RCP

 • •rejestracja rzeczywistego czasu pracy poszczególnych pracowników (przy pomocy haseł lub przepustek z kodami kreskowymi);

Alerty

 • •informowanie użytkownika o czynnościach które powinien wykonać w najbliższym czasie;

System zawiera w sobie również moduły umożliwiające obsługę za pomocą Internetu. Można w ten sposób np. przeglądać dane dotyczące ewidencji obecności pracowników, wysyłać paski wynagrodzeń na adresy e-mail pracowników. Pracownicy mają możliwość wglądu przez przeglądarkę internetową w dane o swoich wynagrodzeniach oraz absencjach.

DALSZY ROZWÓJ

Rozwijając system KS-ZZL kierujemy się wieloletnimi doświadczeniami zdobytymi podczas tworzenia i wdrożeń takich programów jak KS-KPD, KS-KPW i innych. Duży wpływ na kształt i funkcjonalność systemu mają sugestie i doświadczenia dotychczasowych użytkowników programów KAMSOFT®. W dalszej perspektywie rozwoju systemu przewidziane jest dodanie następujących funkcjonalności:

Grafiki on-line - funkcjonalność pozwalająca na obsługę grafików czasu pracy za pomocą przeglądarki www;

Wnioski urlopowe on-line - funkcjonalność pozwalająca na obsługę wniosków urlopowych za pomocą przeglądarki www;

Wnioski premiowe on-line - funkcjonalność pozwalająca na obsługę wniosków premiowych za pomocą przeglądarki www;