Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-ZSA

Zintegrowany System Zarządzania Siecią Aptek

System komputerowy KS-ZSA jest kompleksowym narzędziem wspomagającym zarządzanie siecią aptek. System pozwala na optymalizację ekonomiczną przedsiębiorstwa rozproszonego. Wiele lat współpracy z Klientami zaowocowało powstaniem produktu bardzo przyjaznego dla użytkownika i, co szczególnie istotne, bardzo elastycznego. Około 400 współpracujących z KAMSOFT firm serwisowych zapewnia sprawne wdrożenie oraz wsparcie w trakcie eksploatacji systemu. Wszelkim działaniom naszej firmy przyświeca idea rzetelnej i profesjonalnej pracy wzbudzającej zaufanie i dającej gwarancję wieloletniej obsługi. KS-ZSA w bezpośredni sposób może współpracować z systemem kadrowo-płacowym, finansowo-księgowym lub książką przychodów i rozchodów naszej firmy. System składa się z kilkunastu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres funkcji, który zadowoli nawet najbardziej wymagających Użytkowników. Duże możliwości idą w parze z prostą i intuicyjną obsługą,  dzięki czemu opanowanie podstawowych funkcji programu nie sprawia trudności. Wszystkie możliwości szczegółowo są opisane w obszernej i przejrzystej dokumentacji użytkownika. KS-ZSA jest nieustannie rozwijany, tak aby coraz lepiej spełniał swoje zadania. Rozwój obejmuje też dostosowanie systemu do obowiązującego stanu prawnego (zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem. 

Magazyn

 • możliwość obliczania globalnego stanu magazynu przedsiębiorstwa rozproszonego;
 • wykonywanie przesunięć międzymagazynowych;
 • analizy stanów magazynowych wybranych jednostek organizacyjnych.

 • Zamówienia

 • obliczanie braków magazynowych, stanowiących syntezę lokalnych zapotrzebowań jednostek organizacyjnych;
 • automatyczne wyszukiwanie możliwych kompensat zapasu magazynowego (nadwyżka – zapotrzebowanie);
 • tworzenie zamówień towarów na poziomie centralnym i ich przesyłanie do dostawców za pomocą internetu.
 • automatyczna kontrola realizacji umów o obrotach podpisanych z dostawcami;

 • Zestawienia

 • duża liczba dostępnych zestawień;
 • automatyczne przekazywanie dekretów księgowych do systemów FK;
 • możliwość definiowania własnych wzorców zestawień.

 • Kartoteki

 • operacje na scentralizowanych bazach o charakterze słownikowym (baza towarów, dostawców, pacjentów itp.).

 • Analizy

 • głęboka analiza stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa;
 • analizy porównawcze punktów obrotu detalicznego – porównywanie pojedynczych aptek (sklepów) lub też dowolnych ich grup;
 • możliwość przedstawiania wyników analiz na wykresach oraz na wektorowej mapie Polski;
 • definiowanie własnych analiz, sprawozdań i wykresów.

 • Płatności

 • scentralizowane zarządzanie rozliczeniami z dostawcami;
 • możliwość wystawiania poleceń przelewu, dokumentów KP, KW;
 • automatyczna kontrola płatności przeterminowanych.

 • Komunikacja

 • zarządzanie dwukierunkowym przesyłaniem danych pomiędzy centralą przedsiębiorstwa oraz punktami sprzedaży;
 • gromadzenie danych z punktów sprzedaży;
 • możliwość przekazywania komunikatów do pracowników aptek i sklepów.

 • Administrator

 • wielopoziomowy system uprawnień i haseł zapewniający bezpieczeństwo systemu;
 • liczne opcje pozwalające dostosować działanie systemu do wymagań Użytkownika.

 • Moduły punktów sprzedaży

 • możliwość uruchomienia w centrali przedsiębiorstwa systemu sprzedaży detalicznej (KS-AOW, KS-AOD, KS-SOD) na danych wybranego podmiotu, dzięki czemu możliwe jest drobiazgowe monitorowanie procesów zachodzących w aptece bądź sklepie.

 • DALSZY ROZWÓJ

  W najbliższym czasie największy nacisk będzie położony na zwiększenie sprawności i ergonomii systemu oraz rozwój mechanizmów kontrolnych centralnego zarządzania.