Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

OSOZ

Otwarty System Ochrony Zdrowia

OSOZ wspomaga codzienną pracę Farmaceuty oraz pomaga w lepszy sposób zadbać o zdrowie pacjentów.

OSOZ wprowadził System Kontroli Recept, który weryfikuje poprawność recepty podczas jej realizacji i eliminuje wszelkie próby nieuprawnionego nabycia leku.

Udostępniona przez OSOZ recepta elektroniczna skraca czas obsługi klienta, a Farmaceuta nie musi już obawiać się błędów związanych z niewłaściwym odczytaniem ordynacji lekarskiej.

Aktualne Komunikaty Głównego Inspektora Farmaceutycznego w kilkadziesiąt sekund od ich ogłoszenia trafiają do każdej apteki w systemie OSOZ. Co ważne, komunikat pojawia się na wszystkich stanowiskach ekspedycyjnych i automatycznie blokuje możliwość wydania pacjentowi wstrzymanego leku.

OSOZ wprowadza także nową jakość w obsłudze pacjenta. Pacjenci mogą sprawdzać dostępność leków on-line oraz rezerwować je przez Internet. Wizytówka Apteki w OSOZ dostarcza Klientom informacji o aptece.

Usługi OSOZ dla farmacji:

 • System Kontroli Recept SKR
 • Recepta elektroniczna (e-recepta)
 • System Kontroli Interakcji
 • Komunikaty GIF
 • Serwis Farmaceuty
 • Dostęp do baz leków
 • Dostępność leków on-line
 • Internetowa wizytówka apteki
 • Powiadomienia sms

  Dowiedz się więcej