Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-OMNIPHARM

Zintegrowany System Zarządzania Sieciami Aptek

KS-OMNIPHARM jest kompleksowym rozwiązaniem wspomagającym pracę osób zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych. Na bazie ogromnego doświadczenia firmy KAMSOFT w projektowaniu i realizacji systemów dostarczanych na rynek farmaceutyczny, powstał system informatyczny cechujący się nowoczesnością, ergonomią pracy oraz umożliwiający szybkie i trafne podejmowanie decyzji biznesowych.


Rozwiązanie wspiera realizację procesów biznesowych przede wszystkim w obszarach związanych ze sterowaniem pracą aptek w sieci. Zarządzanie polityką cenową, negocjacje z dostawcami, zarządzanie personelem, czy też organizowanie centralnej kartoteki towarów to tylko nieliczne z możliwości tego rozwiązania. Osoba zarządzająca, by móc trafnie podjąć decyzję biznesową, musi bazować na rzetelnych danych dostarczonych szybko i w przejrzysty sposób. KS-OMNIPHARM jest rozwiązaniem klasy Business Intelligence spełniającym te założenia. Wielowymiarowe analizy, zarówno przekrojowe jak i szczegółowe, towarzyszą użytkownikowi na każdym etapie realizacji procesów, sugerując najbardziej optymalne rozwiązanie.

Rozwiązanie to oferowane jest, poza sprzedażą typowej licencji, także w postaci usługi co zdecydowanie upraszcza, przyspiesza proces wdrożenia, jak również ułatwia eksploatację produktu w przyszłości. Wykorzystanie jedynie przeglądarki internetowej do realizacji procesów biznesowych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, jest cechą cenioną przez wszystkich menadżerów, dla których mobilność jest istotnym aspektem.

KS-OMNIPHARM skierowany jest do wszystkich rodzajów sieci aptek, w szczególności do menadżerów, osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki cenowej, osób negocjujących z dostawcami i osób odpowiedzialnych za centralne zamówienia. Rozwiązanie to może być także z powodzeniem wykorzystane do realizacji procesów biznesowych przez analityków, czy też osoby wyznaczające kierunki rozwoju sieci aptek.

Polityka cenowa

 • organizowanie i zarządzanie promocjami - rozliczenia promocji, badanie skuteczności działania promocji;
 • zarządzanie marżami, sterowanie ceną detaliczną;
 • zarządzanie sugestiami sprzedażowymi;
 • organizowanie i zarządzanie sprzedażą wiązaną.

 • Zarządzanie dostawami

 • negocjacje z dostawcami;
 • tworzenie centralnych zamówień towarów - ocena rzetelności dostawców;
 • automatyczna kontrola realizacji umów o obrotach podpisanych z dostawcami;
 • zarządzanie przesunięciami towarów między aptekami;
 • optymalizacja stanów magazynowych.

 • Manager sieci aptek

 • organizowanie sieci aptek, akwizycja nowych punktów sprzedaży;
 • zarządzanie komunikacją z aptekami;
 • ocena ogólna realizacji kluczowych procesów biznesowych w sieci aptek.

 • Zarządzanie kartotekami

 • organizowanie centralnej kartoteki towarowej - wprowadzanie nowych produktów do sieci aptek, reagowanie na zapotrzebowania aptek;
 • zarządzanie kartotekami dostawców, świadczeniodawców;
 • zarządzanie centralnymi grupami towarów, grupami dostawców.

 • Analizy zarządcze

 • głęboka analiza stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa;
 • analizy porównawcze punktów obrotu detalicznego – porównywanie pojedynczych aptek lub też dowolnych ich grup;
 • wskaźnikowa ocena działania aptek w sieci z wykorzystaniem KPI;
 • wykorzystanie hurtowni danych i analiz wielowymiarowych;
 • definiowanie własnych analiz, sprawozdań i wykresów.

 • Refundacje

 • kontrola zestawień refundacyjnych wysyłanych do NFZ;
 • zbiorcza informacja o refundacji z podziałem na oddziały NFZ;
 • zarządzanie umowami z NFZ

 • Programy lojalnościowe

 • zarządzanie programami lojalnościowymi;
 • budowanie zasad funkcjonowania programów lojalnościowych, określanie regulaminu programu lojalnościowego;
 • zarządzanie katalogami nagród oraz ich logistyką.

 • Apteka internetowa

 • przygotowywanie oferty prezentowanej klientowi;
 • obsługa zamówień, rozliczenia płatności;

 • Zarządzanie personelem

 • ewidencja pracowników aptek;
 • zarządzanie uprawnieniami pracowników aptek;
 • budowanie programów motywacyjnych dla pracowników aptek;
 • analiza realizacji zadań i ocena pracowników aptek

 • Administracja systemu

 • zarządzanie rolami, uprawnieniami i opcjami systemowymi;
 • administracja połączeniem z aptekami - monitorowanie kanału komunikacyjnego;
 • zarządzanie konfiguracją, funkcje serwisowe;
 • konfiguracja interfejsu użytkownika.

 • DALSZY ROZWÓJ

  W najbliższym czasie największy nacisk będzie położony na zwiększenie sprawności i ergonomii systemu oraz rozwój mechanizmów kontrolnych centralnego zarządzania.