Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-GABINET

System Informatyczny Wspomagania Gabinetu Lekarskiego

  Misją systemu KS-GABINET jest zapewnienie małym gabinetom wsparcia informatycznego na każdym z etapów obsługi pacjenta. Opierając się na opiniach lekarzy stworzyliśmy system prosty w obsłudze oraz wszechstronny w swoich możliwościach. KS-GABINET stanowi doskonałe rozwiązanie dla gabinetów lekarskich, które zamierzają korzystać z udogodnień oferowanych przez oprogramowanie dla służby zdrowia. KS-GABINET dostarcza Użytkownikom gwarancję najwyższej jakości gromadzonych danych. System umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich przyjętych pacjentów, wykonanych usług oraz szybkie uzyskanie informacji na temat historii wizyt pacjenta. System oferuje specjalistyczne narzędzia do przeprowadzania szczegółowych wywiadów lekarskich (na podstawie formularzy medycznych). Modułowa budowa oznacza przejrzystą obsługę całej wizyty pacjenta: od rezerwacji terminu, przez rejestrację danych medycznych, wydruk recept i większości dokumentów (np. wyników badań, skierowań), aż do realizacji transakcji pieniężnych (wydruk faktur VAT, itd.) oraz tworzenia obligatoryjnych raportów. KS-GABINET posiada również narzędzia pozwalające na sporządzanie statystyk pracy gabinetu.

BUDOWA I FUNKCJE

KS-GABINET jest systemem, który doskonale sprawdza się w codziennej pracy gabinetów lekarskich. Modułowa budowa pozwala na informatyzację jednostki zgodnie z indywidualnymi potrzebami Użytkownika. KS-GABINET może pracować na stanowiskach połączonych siecią informatyczną (przykładowo: połączenie stanowiska rejestracji pacjentów ze stanowiskiem lekarza). Swoje funkcje doskonale realizuje w pracy jednostanowiskowej. System jest zgodny z obowiązującymi przepisami administracyjnymi oraz prawnymi, które regulują funkcjonowanie służby zdrowia w Polsce. Modułowa budowa oznacza także jasny oraz przejrzysty podział realizowanych w systemie funkcji. Zdajemy sobie sprawę z obciążenia jakim jest dla małych gabinetów konieczność tworzenia rozbudowanej dokumentacji medycznej, sprawozdawczej, ewidencyjnej, rozliczeniowej itd. Stąd nasz system został wyposażony w funkcje umożliwiające sprawne generowanie oraz drukowanie tego typu dokumentów (np. recept lekarskich, historii wizyt pacjenta, skierowań, faktur VAT, dokumentów kasowych).

Poszczególne moduły składające się na system KS-GABINET pozwalają na:

 • •tworzenie elektronicznych kartotek pacjentów,
 • •prowadzenie terminarza wizyt pacjentów na podstawie harmonogramu pracy gabinetu,
 • •przeprowadzanie wywiadów lekarskich na przygotowanych wzorcach formularzy (możliwość stworzenia przez Użytkownika własnego słownika podpowiedzi usprawniającego uzupełnianie formularza
 • •przeprowadzanie wywiadów lekarskich na przygotowanych wzorcach formularzy (możliwość stworzenia przez Użytkownika własnego słownika podpowiedzi usprawniającego uzupełnianie formularza),

 • •prowadzenie dokumentacji medycznej na podstawie formularzy wywiadów ogólnych, aktualnych, przedmiotowych, generowanie oraz przeglądanie historii zdrowia i choroby pacjenta,

 • •wystawianie recept zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich oraz wymaganiami NFZ. Istnieje możliwość dołączenia do systemu ogólnopolskiej bazy leków i środków farmaceutycznych KS-BLOZ®, która zawiera informacje o wszystkich produktach dostępnych w polskich aptekach. W przypadku wprowadzenia na rynek nowych leków, wycofania którejś z pozycji lub zmian w odpłatnościach, baza ta jest na bieżąco aktualizowana w naszej firmie. Zmiany wprowadzane są w trybie dziennym oraz udostępniane naszym Klientom. W ramach bazy leków można wyróżnić następujące elementy:

  • •Baza podstawowa (opcja) - znajdują się w niej podstawowe informacje o lekach i środkach ochrony zdrowia,

  • •Baza Interakcji (opcja) - tworzona wspólnie z uniwersyteckimi pracownikami naukowymi - zawiera funkcje umożliwiające automatyczne wyszukiwanie interakcji między składnikami przepisywanych leków;

  • •Baza Średnich Cen (opcja) - tworzona na podstawie raportów pochodzących z Aptecznego Banku Danych - zawiera średnie ceny wszystkich leków, preparatów i środków ochrony zdrowia zawartych w bazie KS-BLOZ®;

 • •wprowadzanie do karotek pacjentów plików zdjęć (np. obrazów z badania RTG). Do systemu wprowadzono również narzędzie do obróbki obrazów medycznych. Dzięki temu Użytkownik może dowolnie zaznaczać ważne elementy za zdjęciu, dokonywać pomiarów, skalować, ustawiać parametry obrazu, np.: ostrość, kontrast;

 • •rejestrowanie wyników badań laboratoryjnych wraz z ich automatyczną interpretacją (na podstawie bazy norm laboratoryjnych),

 • •prowadzenie kalendarza szczepień,

 • •wydruk dokumentów takich jak: recepty, druki ZUS ZLA, wyniki badań, skierowania, zaświadczenia,

 • •realizowanie transakcji pieniężnych z pacjentami prywatnymi oraz ich dokumentacja (wydruk faktur, dokumentów kasowych),

 • •tworzenie różnorodnych rozbudowanych zestawień statystycznych (zarówno w formie tabelarycznej, jak i w postaci wykresów),

 • •współpracę z NFZ,

 • •administrowanie systemem: nadawanie uprawnień, konfiguracja opcji obsługi programu. Do systemu wprowadzono także bardzo dużą liczbę opcji, pozwalających na indywidualne dostosowanie pracy systemu do wymagań oraz potrzeb Użytkownika,

 • •serwisowanie systemu: tworzenie kopii bezpieczeństwa, aktualizacja bazy KS‑BLOZ®.

Oprócz modułu Gabinet, do najważniejszych modułów KS-GABINET należą:

 • TERMINARZ - wspomagający organizację pracy jednostki,

 • ZLECENIA - rejestrujący wszystkie zlecenia wykonywane w danym gabinecie,

 • UMOWY – służący do wprowadzania i przechowywania umów zawartych z NFZ na świadczenie usług,

 • ROZLICZENIA – pozwalający na rozliczanie umów zawartych z NFZ poprzez automatyczne generowanie odpowiednich raportów okresowych,

 • ZESTAWIENIA - generowanie oraz obróbka zestawień pracy gabinetu lekarskiego (m.in. zestawienia wizyt, pacjentów, rozpoznań, zleceń),

 • KASA – pozwalający na rejestrowanie pobieranych opłat od pacjentów za wizyty prywatne, generowanie dokumentacji kasowej, faktur VAT, kontrolę zaległości itd.,

 • KARTOTEKI - umożliwiający zarządzanie wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, leków.

Ponadto w systemie funkcjonują moduły przynależne do części administracyjnej. Można do nich zaliczyć moduły:

 • ADMINISTRATOR - odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych wprowadzanych do systemu oraz za dostosowanie pracy systemu do wymagań Klienta.

 • SERWIS - odpowiedzialny za prawidłową eksploatację oprogramowania: testy poprawności baz, archiwizacja danych, aktualizacja słowników itd.

Każdy użytkownik systemu KS-GABINET ma możliwość działania w ramach systemu OSOZ. Pozwala to lekarzowi na uzyskiwanie precyzyjnych informacji o przyjmowanych przez pacjenta lekach (włącznie z tymi, jakie zostały przepisane, np. przez lekarza w innym ośrodku). Umożliwia także uzyskiwanie zwrotnych informacji o realizacji wystawionych recept w aptece wraz z informacją o ewentualnych zamiennikach przepisanych leków.

DALSZY ROZWÓJ

System KS-GABINET wciąż się rozwija. Szczególny nacisk kładziemy na zagadnienie szczegółowego monitorowania stanu zdrowia pacjentów. Wprowadzane są innowacyjne metody prognozowania stanu zdrowia na podstawie danych archiwalnych. Jest to zgodne z ideą rozwoju naszego oprogramowania, uwzględniającą dążenie do leczenia pacjentów w tzw. „torze otwartym” (na podstawie predykcji możliwych stanów chorobowych). KS-GABINET zmieniany jest w rytm zmian zachodzących nie tylko w prawie polskim, ale również w prawie Unii Europejskiej. Zawsze będziemy dążyć do tego, aby system spełniał wysokie normy jakości oraz był zbieżny z oczekiwaniami naszych Klientów.