Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-AOW

System Obsługi Apteki Otwartej

KS-AOW jest najpopularniejszym w Polsce kompleksowym Systemem wspomagania pracy aptek, pracującym w środowisku Windows.

System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym.

System KS-AOW 2017 umożliwia raportowanie i przekazywanie danych o obrotach produktów leczniczych do systemu ZSMOPL za pomocą funkcji „ZSMOPL” dostępnej w module APW68-Interfejsy do MZ.

System apteczny KS-AOW od wersji 2017 został dostosowany do komunikacji ze Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi za pomocą dedykowanego interfejsu komunikacyjnego.

System KS-AOW składa się z kilkunastu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

System KS-AOW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów.

W firmie prowadzone są na bieżąco szkolenia przeznaczone dla Użytkowników Systemu.

Wydawany był również miesięcznik Vitamina C++ opisujący zmiany w Systemie, zmiany prawne w farmacji oraz poruszający zagadnienia wykorzystania systemów informatycznych w aptekach. Od stycznia 2007 roku treści te są drukowane w czasopiśmie "OSOZ. W trosce o zdrowsze społeczeństwo".

System komputerowy KS-AOW jest następcą systemu obsługi aptek KS-AOD. Został już wdrożony w ponad 12500 aptek. Budowa systemu oparta została o najnowocześniejsze narzędzia programistyczne. System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL, zarówno bezpłatną i popularną - Firebird jak również bazę Oracle. System wykorzystuje szeroko również technologie internetowe co daje niespotykane dotąd w systemach DOS-owych możliwości. Poza wykorzystaniem możliwości jakie daje technologia Windows, szczególny nacisk został położony na sprawną obsługę (całość systemu może być obsługiwana wyłącznie z klawiatury, bez użycia myszki, włącznie z wszystkimi przyzwyczajeniami użytkowników wersji DOS). Bardzo ważną sprawą jest również szybkość pracy systemu. Mimo, z natury rzeczy, wolniejszej pracy systemów graficznych w porównaniu ze znakowymi i niektórych operacji baz typu SQL w porównaniu z bazami typu plikowego system pracuje bardzo szybko, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w sytuacji masowej obsługi pacjentów w wielu aptekach. Zastosowano również wiele specjalizowanych rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracy aptek i posiadanego przez nie sprzętu. Jednym z nich jest możliwość wykorzystywania posiadanych drukarek igłowych i ich praca z systemem w tzw. trybie znakowym. Eliminuje to w dużym stopniu konieczność zakupu nowych rozwiązań sprzętowych wraz z przejściem na pracę w systemie WINDOWS.

Wdrożenia i prawidłową pracę systemu w aptekach zapewniają oddziały firmy KAMSOFT oraz  ok. 200 współpracujących firm serwisowych. Ponadto wszelkie zapytania związane z systemem mogą być kierowane telefonicznie bezpośrednio do specjalistów KAMSOFT. Od samego początku wszelkim działaniom firmy KAMSOFT przyświeca idea rzetelnej i profesjonalnej pracy wzbudzającej zaufanie i dającej gwarancję wieloletniej obsługi. Na bieżąco prowadzone są jednodniowe, bezpłatne kursy w siedzibie firmy, jak również szkolenia wyjazdowe przeznaczone dla użytkowników systemu KS-AOW, jak również dla wszystkich zainteresowanych osób.

Wydawane od 1996 roku czasopismo "Vitamina C++", poruszające tematykę wykorzystania systemów informatycznych w aptekach oraz opisujący na bieżąco zmiany prawne związane z farmacją czy aktualne wydarzenia branżowe, cieszyło się dużą popularnością wśród farmaceutów. Kontynuatorem tradycji „Vitaminy C++” jest miesięcznik „OSOZ. W trosce o zdrowsze społeczeństwo” ukazujący się od stycznia 2007 roku. Czasopismo adresowane jest do menedżerów placówek ochrony zdrowia, menedżerów aptek, lekarzy, farmaceutów oraz decydentów polityki zdrowotnej. Miesięcznik ma charakter interdyscyplinarny. Na swoich łamach łączy zagadnienia z zakresu medycyny, informatyki, ekonomii oraz socjologii. Szczegółowa tematyka, stanowiąca oś czasopisma, to: zdrowie publiczne, ekonomika rynku usług medycznych i farmaceutycznych, informatyzacja i nowe technologie w medycynie oraz farmacji, socjologia medycyny, prawo – w tym legislacja unijna.

Nieocenioną rolę spełnia, będąca integralną częścią systemu, baza KS-BLOZ zawierająca ponad 200000 leków i środków ochrony zdrowia, pozwalająca m.in. na elektroniczną wymianę danych z hurtownią i automatyzującą sposób wykonywania okresowych zmian cen urzędowych, limitów, stawek VAT czy zasad odpłatności.

System komputerowy KS-AOW składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osiągnięcie takich rezultatów stało się możliwe dzięki spędzeniu tysięcy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzględnianych jest wiele sugestii użytkowników. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi. Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż

 • zgodność z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • bogactwo metod sprzedaży (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • obsługa recept z kodami kreskowymi i wymiana danych z NFZ
 • obsługa kart kredytowych, czeków, faktur kredytowanych,
 • współpraca z modelami wiodących producentów aptecznych drukarek fiskalnych,
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty dostępne w naturalny sposób podczas obsługi pacjenta, bez konieczności skomplikowanego ich wywoływania (dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, możliwość wydrukowania ulotek dla pacjenta), współpraca z kompendium leków PHARMINDEX.
 • wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (łączność i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO, rezerwacje towaru w hurtowni)

 • Zamówienia

 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy sprzedaży i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie łączności internetowej.

 • Zakupy

 • rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni z pliku albo przesłanych za pomocą internetu,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

 • Magazyn

 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzystaniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urzędowych, limitów, zasad odpłatności,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracające czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.

 • Zestawienia

 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień refundacyjnych (ze sprzedaży recept dla NFZ, ze sprzedaży środków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • możliwość definiowania własnych zestawień,
 • automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo-Księgowym.

 • Analizy

 • głęboka analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych leków itd.),
 • możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

 • Płatności

 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW,
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dokładne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

 • Administrator

 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.
 •  

   

  DALSZY ROZWÓJ

  Przez najbliższe lata, podobnie jak miało to miejsce w minionych latach, system KS-AOW będzie bardzo intensywnie rozwijany. Mogąc wykorzystać możliwości jakie dają nowoczesne technologie, rozwój systemu z pewnością pójdzie w kierunku coraz szerszego wykorzystania technologii internetowych. Wiodącym kierunkiem rozwoju jest również udostępnianie coraz większej liczby serwisów OSOZ, wspomagających nie tylko pracę farmaceuty w aptece, ale również dających wymierne korzyści pacjentowi. Nie trzeba również wspominać, że stale utrzymywana będzie zgodność z obowiązującymi przepisami. Głównym celem jest utrzymanie i umocnienie opinii o systemie KS-AOW, jako systemie dającym najszersze możliwości i poczucie największego komfortu w codziennej pracy.