Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-ABD

Apteczny Bank Danych

Najważniejszym celem KS-ABD jest opracowanie wiarygodnych sprawozdań opisujących stan rynku farmaceutycznego w Polsce, ze szczególnych uwzględnieniem specyfiki pracy aptek. Raporty są wykonywane nieodpłatnie na zlecenie instytucji zrzeszających właścicieli aptek takich jak Izby Aptekarskie. Dodatkowa funkcja ABD ma charakter edukacyjny. W ramach pomocy w efektywnej pracy aptek zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenia oraz zjazdy aptekarskie.

Apteczny Bank Danych został utworzony w P.I.Kamsoft w roku 1996. Zrzesza aptekarzy, którzy dobrowolnie zobowiązują się do przesyłania danych gromadzonych za pomocą programu aptecznego KS-AOW na temat wszystkich operacji jakie za pomocą programu zostały przeprowadzone. Dane przekazywane do ABD mają charakter poufny, a dane zawarte w raportach nie zawierają danych osobowych chronionych ustawą o ochronie danych osobowych. W zamian za uczestnictwo w Aptecznym Banku Danych aptekarze mogą otrzymać gratyfikacje pieniężne. Oprócz tego prenumeratę miesięcznika OSOZ wydawanego w firmie Kamsoft specjalnie dla aptekarzy.

Apteczny Bank Danych jest propozycją zrzeszenia aptekarzy, komunikujących się za pomocą np. listów zamieszczanych w czasopiśmie OSOZ, dbającego o interesy aptekarzy w aspekcie prawnym. Zbierane dane mogą stanowić dowody na potwierdzenie obserwowanej sytuacji na rynku farmaceutycznym, a także argumenty nie do odparcia w dyskusjach i debatach. W oparciu o wyspecjalizowane raporty można również prowadzić badania naukowe.

Jednym z ambitnych zadań, jakie stoją przed Aptecznym Banku Danych zbudowanie modelu zdrowotnego kraju na podstawie zbieranych informacji. Taki model może być wykorzystany do systemu ekspertowego dla lekarzy, co pomoże wprowadzić nowoczesne metody leczenia profilaktycznego, opartego na lekach i szczepionkach. Jest to naturalna tendencja przechodzenia od lecznictwa zamkniętego do otwartego, gdyż leczenie pacjenta w szpitalu jest znacznie droższe niż leczenie pacjenta w domu. Im szybciej zbuduje się modele zdrowotne, tym szybciej nastąpi wzrost wydatków na leki.

KS-ABD jest zbudowany na wzajemnym zaufaniu. Wszystkim członkom zapewniamy anonimowość. Wszystkie raporty zbierane w aptekach są kodowane w momencie zbierania, przesyłane do firmy Kamsoft na początku każdego miesiąca, a następnie odkodowywane wyłącznie przez osoby uprawnione do tej czynności. Raporty i zestawienia sporządzane na podstawie danych gromadzonych w Aptecznym Banku Danych nie zawierają informacji o poszczególnych aptekach. Dane opierają się na średnich z regionu, a najmniejszą jednostką regionalną jest powiat.

Na specjalne życzenie możemy przygotować raport farmakoekonomiczny monitorujący stan apteki na tle wszystkich aptek w regionie.

Budowa raportu farmakoekonomicznego, tworzonego przy współudziale członków ABD.

 • Ranking aptek w wybranych kategoriach - opisuje pozycję apteki w rankingu sporządzanym osobno dla województwa i całego kraju
 • Analiza całkowitego obrotu lekami w cenach detalicznych
 • Analiza całkowitych zakupów leków w cenach netto
 • Analiza całkowitej sprzedaży leków w podziale na rodzaje naliczanych marży, leki krajowe i zagraniczne, sprzedaż na recepty i odręczną.

  Wszystkie analizy zawierają porównanie ze średnią w regionie, województwie i kraju oraz kilka wskaźników pozwalających ocenić znaczenie apteki w poszczególnych stopniach regionalnych.

 • Ranking leków przynoszący największy zysk aptece w rozbiciu na miesiące.

 • Funkcje ABD

 • Zintegrowanie środowiska farmaceutów.
 • Wspieranie prywatnych właścicieli aptek poprzez dostarczanie istotnych informacji o stanie rynku farmaceutycznego.
 • Za pośrednictwem miesięcznika OSOZ, przekazywanie nowości w systemie KS-APTEKA, najnowszych przepisów prawnych oraz zestawień statystycznych o dystrybucji asortymentu aptecznego lub kondycji finansowej przeciętnej apteki w kraju.

 • Zalety systemu

 • Informacje zdobyte w Aptecznym Banku Danych mogą stanowić poważne argumenty w każdej dyskusji, nawet na najwyższym poziomie,
 • Bezpłatny dostęp do czasopisma "OSOZ" pozwala na bieżąco śledzić zmiany w systemie KS-Apteka, przepisy prawne oraz analizować sytuację przeciętnej apteki