Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

E-RECEPTA

Podłączenie do systemu P1

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie CSIOZ

CZYM JEST E-RECEPTA?

e-Recepta jest elektronicznym dokumentem stosowanym zamiast tradycyjnej recepty w postaci papierowej. Do niedawna, pacjent otrzymywał u lekarza receptę papierową, z którą udawał się do apteki w celu otrzymania niezbędnych do leczenia produktów leczniczych. Osobista wizyta u lekarza była koniecznością, między innymi z uwagi na konieczność uzyskania dokumentu papierowego. Dotyczyło to również osób cierpiących na choroby przewlekłe i regularnie od wielu lat zażywających w związku z tym te same leki. Dzisiaj to już przeszłość.
Dzięki możliwości zastosowania e-Recepty, pacjent w celu kontynuacji leczenia i wypisania recepty może otrzymać e-Receptę bez wychodzenia z domu i konieczności umawiania się na wizytę u lekarza. Następnie wystarczy udać się bezpośrednio do apteki celem wykupienia leków. e-Recepta zostanie dostarczona bezpośrednio pocztą elektroniczną na adres e-mail pacjenta, SMS na telefon pacjenta lub wprost do aplikacji mobilnej VisiMed w telefonie pacjenta.Zobacz jak zarejestrować się na wizytę on-line

Zobacz jak zamówić e-receptę na kontynuację leczenia on-lineZYSKI DLA PACJENTA:

 • BEZPIECZEŃSTWO:
  • Największą korzyścią dla pacjenta jest przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo – e-Recepta jest czytelna i zarówno pacjent jak i farmaceuta nie będą już mieli wątpliwości jakie leki zostały pacjentowi przepisane. Koniec z rozszyfrowywaniem tego co na recepcie napisał lekarz.
 • OSZCZĘDNOŚCI:
  • Bardzo istotną korzyścią jest oszczędność czasu związana z możliwością otrzymania e-Recepty (np. na choroby przewlekłe) bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. e-Recepta zostanie dostarczona drogą elektroniczną – pocztą e-mail, SMS lub bezpośrednio do aplikacji mobilnej Visimed, a pacjent może się udać prosto do apteki celem wykupienia leków. Czytelność recepty to również brak problemów z realizacją e-Recepty i ewentualną koniecznością ponownej wizyty u lekarza.
 • WYGODA:
  • Jeżeli w trakcie wizyty przepisanych zostanie kilka leków, każdy z leków będzie można otrzymać w innej aptece (w przypadku recept papierowych wszystkie leki z jednej recepty muszą być odebrane w jednej aptece)
 • WIELE WIĘCEJ:
  • Otwiera się również możliwość wypisania pacjentowi e-Recepty podczas telewizyty, co na pewno spowoduje popularyzację nowoczesnych technologii w przychodniach i szpitalach
  • e-Recepty wystawiane przez lekarzy używających systemów współpracujących z OSOZ i BLOZ pozwolą na jeszcze łatwiejszy dostęp do nich dla pacjentów, a także na możliwość uzyskania wiedzy o działaniu leków, przeciwwskazaniach, interakcjach z innymi lekami, sposobie zażywania, interakcjach z pożywieniem, dawkowaniu i wielu innych ważnych aspektach terapii.
  • Jeżeli, po wykupieniu leków, okazałoby się, że wykupiona seria konkretnego leku zostałaby wycofana z rynku przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego, to OSOZ i aplikacja VisiMed od razu poinformuje o tym pacjenta i postara się ochronić przed przyjmowaniem wycofanej serii leku.
  • Warto zapytać lekarza podczas wizyty czy e-Recepta z jego systemu będzie przesłana do pacjenta do OSOZ i aplikacji mobilnej VisiMed w celu dbania o własne zdrowie.

Zapraszamy:

Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl