KS-PUZZLE

Podatkowa Księga Przychodów i Rozcgodów

Program przeznaczony dla przedsiębiorców zobowiązanych do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Puzzle KS umożliwiają wyliczenie miesięcznych zaliczek podatku dochodowego od osób fizycznych a także prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług wraz ze sporządzeniem deklaracji i informacji VAT oraz złożeniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Program umożliwia między innymi rozliczenia pojazdów użytkowanych w działalności gospodarczej, prowadzenie ewidencji wyposażenia i środków trwałych, spisy z natury oraz rozliczenia dochodu z remanentem. Program umożliwia rozpoczęcie pracy w dowolnym miesiącu roku podatkowego.

Program pozwala na rozliczanie maksymalnie 3 firm.

Podstawowe możliwości:

 • współpraca z systemem KS-AOW, KS-EDE Kamsoft S.A.
 • zmiana udziału podatnika w źródłach przychodu w trakcie roku podatkowego,
 • jednoznaczne dekretacje dokumentów źródłowych eliminujące możliwość wprowadzenia zapisu do niewłaściwej kolumny księgi podatkowej lub ewidencji VAT,
 • wspomaganie decyzji,
 • natychmiastowa informacja o kwotach podatków po wprowadzeniu kolejnego dokumentu,
 • rozliczanie podatku należnego w/g struktury zakupów,
 • definiowana lista zdarzeń gospodarczych "konta",
 • wyszukiwanie i kontrola dokumentów źródłowych w/g zadanych kryteriów: NIP, nazwa kontrahenta, określenie zdarzenia gospodarczego,
 • import dokumentów z KS-AOW Kamsoft S.A.,
 • płynne przejście ze zwolnienia podmiotowego do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.


  Księga przychodów:

 • miesięczne i kwartalne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczanie dochodów z różnych źródeł: pozarolnicza działalność gospodarcza, najem, dzierżawa itp.,
 • analizy i raporty,
 • przelewy i przekazy pocztowe.

  Rejestry VAT:

 • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych w rejestrach nabycia/dostawy oraz księdze przychodów lub ewidencji przychodów,
 • składanie deklaracji i informacji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów,
 • rozliczanie tzw. utargów dziennych na podstawie struktury zakupów,
 • rozliczanie VAT-u naliczonego proporcją sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
 • zestawienia VAT-UE.


  Środki trwałe:

 • ewidencja i amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • różne metody amortyzacji: m.in. liniowa, degresywna, jednorazowa,
 • ilustracja graficzna planu amortyzacji,
 • wydruk dowodu wewnętrznego z odpisami amortyzacyjnymi z danego okresu amortyzacyjnego.


  Rozliczanie pojazdów:

 • ewidencja przebiegu oraz kosztów eksploatacji prywatnych pojazdów wykorzystywanych do celów działalności gospodarczej,
 • słowniki tras i wydatków,
 • dowody wewnętrzne i przeniesienia zapisów do księgi przychodów i rozchodów,
 • przejrzysta analiza wydatków, kwot z ewidencji przebiegu i kosztów zaksięgowanych.