Opieka licencji

Na czym polega?

Zakupując produkt Kamsoft zazwyczaj otrzymują Państwo roczną asystę - przez dwanaście miesięcy dostają Państwo dostęp do wszystkich aktualizacji posiadanego systemu, w tym aktualizacji nie tylko usprawniających pracę, ale także tych wymaganych przez zmieniające się przepisy prawa. Posiadanie najnowszej wersji danego systemu pozwala trzymać rękę na pulsie! Po upłynięciu daty asysty należy ją przedłużyć, aby nie stracić dostępu do nowych aktualizacji systemu.

Aby zupełnie nie troszczyć się o to kiedy dana asysta wygasa i jak ją przedłużyć, mogą Państwo skorzystać z opiekuna licencji - Państwa opiekun zajmie się dbaniem o to, aby w odpowiednim czasie informować o wygasaniu licencji, oraz dokona dla Państwa zakupu nowej.

Korzyści

Jeżeli zdecydują się Państwo wybrać naszą firmę jako swojego opiekuna licencji, to oprócz wspomnianej terminowości zakupu nowej licencji zyskają również możliwość skorzystania z naszej fachowej wiedzy! Jedynymi warunkami udzielenia porady są posiadanie przez Klienta licencji na oprogramowanie z ważną asystą, której jesteśmy opiekunem, oraz niezaleganie po terminie z płatnościami. Każdemu Klientowi przysługuje jedna konsultacja doraźna w miesiącu kalendarzowym.

Ile to kosztuje?

Nic! Koszt zakupu asysty licencji nie zmienia się, więc jeżeli tak czy inaczej kupują Państwo asystę, to nie ponoszą Państwo żadnych dodatkowych kosztów!

Jak zostać naszym klientem?

Pobierz oświadczenie

W celu przeniesienia licencji pod naszą opiekę wystarczy przesłać do nas oświadczenie - może być w postaci poczty tradycyjnej, skanu na adres e-mail, osobiście lub poprzez faks.

Potrzebuję pomocy częściej niż raz na miesiąc!

Oferujemy doraźnie konsultacje, lub stałą opiekę serwisową, w ramach której nie ma limitu ilości konsultacji.

Zapraszamy do kontaktu z działem sprzedaży (89-5337221).