E-ZLA

elektroniczne zwolnienia lekarskie

ZUS informuje, że od 01.12.2018r. będzie przyjmować tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA (www.zus.pl/ezla).
Najwygodnijszą formą wystawiania e-ZLA jest wykorzystanie aplikacji medycznej.

Dlaczego?:

 • wystawiając e-ZLA z aplikacji powstaje elektroniczna dokumentacja medyczna pacjenta (EDM)
 • zwolnienia są generowane dużo szybciej niż za pośrednictwem PUE-ZUS:
  - sesja nie wygasa, nie ma potrzeby ponownego logowania do aplikacji,
  - automatyczne pobieranie informacji o zatrudnieniu pacjenta,
  - nr PESEL pacjenta jest pobierany z kartoteki elektronicznej,
  - bardzo szybka komunikacja z aplikacją ZUS (poniżej 1s),
  - hasło do certyfikatu jest zapamiętywane w systemie operacyjnym, na którym pracuje aplikacja medyczna;
 • systemy produkcji KAMSOFT pobierają pule numerów e-ZLA do pracy off-line, dzięki temu w przypadku braku połączenia z siecią internet lub dostępności aplikacji ZUS zwolnienia mogą być wystawiane bez przerwy w przyjęciach pacjentów. Po przywróceniu komunikacji zwolnienia są automatycznie wysyłane do ZUS;
 • możliwość pracy na aplikacjach mobilnych na smartphony i tablety umożliwia wystawianie e-ZLA podczas wizyt domowych u pacjentów;
Do wystawiania e-ZLA przy pomocy aplikacji medycznych wystarczy darmowy certyfikat e-LEK, podpis elektroniczny kwalifikowany lub profil zaufany ePUAP.
Obecnie ordynacja elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA jest możliwa z aplikacji: KS-SOMED, KS-PPS, KS-MEDIS, SERUM oraz MEDIPORTA.

Zapraszamy:
Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl