Poszukujemy kandydata na stanowisko:
Informatyk - wdrożeniowiec

W zakresie obowiązków na tym stanowisku jest świadczenie wsparcia eksploatacyjnego dla użytkowników naszego oprogramowania, prowadzenie szkoleń, a po zdobyciu wymaganych kwalifikacji, również wdrażanie systemów informatycznych.

Oferty CV i LM prosimy przysyłać pod adres:praca@kamsoft.warmia.pl
z klauzulą:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Informatyk, w firmie KAMSOFT WARMIA sp. z o.o. Jednocześnie potwierdzam otrzymanie informacji o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.".