Witamy w Centrum Obsługi

W celu usprawnienia obsługi zgłoszeń serwisowych i lepszej pomocy, prowadzimy system wsparcia. Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest unikalny numer, dzięki któremu można śledzić postęp w udzielaniu wsparcia oraz odpowiedzi online. Dla Państwa wygody oferujemy pełne archiwum i historię wszystkich zgłoszeń. Aby przesłać numer zgłoszenia, niezbędny jest aktywny adres e-mail.

Otwórz nowe zgłoszenie


Obsługujemy pytania ogólne, reklamacje, zgłoszenia serwisowe.

Nowe Zgłoszenie

Sprawdź status zgłoszenia


Prowadzimy archiwum z historią wszystkich otwartych i zamkniętych zgłoszeń. W celu sprawdzenia i aktualizacji zgłoszenia wymagane jest zalogowanie.

Sprawdź Zgłoszenie

Please Wait!

Please wait... it will take a second!