Terminarz INFO i automat biletowy

automatyczna obsługa kolejek pacjentów w poczekalniach

Terminarz INFO umożliwia prezentację godzin przyjęć lekarzy na wyświetlaczach naściennych. Pozwala na naprzemienne wyświetlanie tygodniowego grafiku pracy lekarzy (specjalizacja, godziny przyjęć), dzisiejszych godzin przyjęć lekarzy (specjalizacja, godziny przyjęć, gabinet), prezentację plansz informacyjnych np. reklam oraz prezentację dowolnego tekstu informacyjnego dla pacjentów.

Automat biletowy jest to funkcja umożliwiająca wydawanie pacjentom bilecików z numerkami do lekarza. Pozwala na wydruk dziennych bilecików z numerem dla pacjenta wraz z informacją o godzinie oraz miejscu wizyty, przywoływanie pacjentów oczekujących w poczekalni do lekarza z użyciem wyświetlaczy naściennych i prezentację na każdej poczekalni dowolnego tekstu informacyjnego dla pacjentów.