e-recepta

obieg informacji pomiędzy ordynacją i realizacją leku

Drukowanie recept

Oprogramowanie medyczne Kamsoft umożliwia wydruk recepty dla pacjenta. Zamiast wypisywać ręcznie wszystkie informacje, lekarz wybiera tylko leki, reszta informacji, w tym dane pacjenta, uzupełniana jest automatycznie. Recepta drukowana jest czytelniejsza, a informacja o wypisaniu leku, trafia do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Korzyści z drukowania recept

 • skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie recepty,
 • większa czytelność recepty,
 • automatyczny zapis o ordynacji leku w dokumentacji medycznej,
 • możliwość skorzystania z funkcji wspierających ordynacje leków.

  Recepty można drukować za pomocą każdej drukarki laserowej na czystym papierze o formacie 1/3 A4. Numer recepty pobierany jest z puli numerów, którą należy uprzednio wprowadzić do systemu. Drukowane są wszystkie wymagane elementy, w tym kody kreskowe. Lekarz tylko podpisuje gotowy druk.

  Wsparcie lekarza podczas ordynacji leków

  Przydatne funkcje oprogramowania:

 • Wybór leków z bazy BLOZ, zawierającej wszystkie zarejestrowane w Polsce leki
 • Słownik podręcznych leków, stosowanych przez lekarza
 • Możliwość powtarzania wcześniej wypisanych pacjentowi leków
 • Podpowiadanie odpłatności leku, jeśli została wykupiona opcja BLOZ-Odpłatności
 • Sprawdzanie interakcji z innymi lekami wypisanymi pacjentowi, jeśli wykupiona została opcja BLOZ-Interakcje
 • Sprawdzanie interakcji z innymi lekami pacjenta na jego koncie zdrowotnym, jeśli aktywne usługi OSOZ
 • Wysłanie ordynacji w postaci e-recepty na indywidualne konto zdrowotne pacjenta, jeśli aktywne usługi OSOZ
 • Widoczność statusu realizacji poprzednich recept, jeśli aktywne usługi OSOZ

  e-recepta, obieg informacji w OSOZ

  Najważniejsze etapy obiegu informacji:

 • Ordynacja leku przez lekarza, sprawdzenie interakcji pomiędzy lekami na recepcie
 • Sprawdzenie interakcji pomiędzy aktualną ordynacją i wcześniej wypisanymi lekami na koncie zdrowotnym
 • Wydruk recepty, pacjent dostarcza receptę do apteki
 • Apteka pobiera zawartość recepty z portalu OSOZ i ponownie wykonuje sprawdzenie interakcji
 • Farmaceuta decyduje o wydaniu leku, informacja o realizacji trafia na konto zdrowotne pacjenta.
 • Lekarz widzi w aplikacji medycznej status realizacji recepty z informacją, kiedy pacjent wykupił leki oraz czy i jakie otrzymał zamienniki.

  Korzyści dla farmaceuty

 • Większa czytelność recepty drukowanej
 • Możliwość automatycznego pobrania ordynacji
 • Weryfikacja poprawności recepty
 • Kontrola interakcji