ComboScan

Współpraca z czytnikiem dokumentów OCR Combo Scan

Funkcjonalność umożliwia pobranie danych z zeskanowanego dowodu osobistego i wykorzystanie ich w programie do wyszukania pacjenta (w zależności od tego, którą stronę dowodu zeskanujemy, program spróbuje wyszukać pacjenta po nazwisku i imieniu bądź też po numerze PESEL). Jest też doskonałym narzędziem do zakładania bądź aktualizacji karty pacjenta. Zbierane są wszystkie dostępne dane, również takie jak: nazwisko rodowe, drugie imię, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający dokument.