KS-ADMED

Archiwizacja dokumentacji medycznej podpisanej elektronicznie

AUTOMATYCZNA ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PODPISANEJ ELEKTRONICZNIE

  • KS-ADMED
    Historię zdrowia i choroby pacjentów podpisaną elektronicznie, można automatycznie archiwizować w programie KS-ADMED, który jest niezależny od innych aplikacji Kamsoft, posiada własną bazę danych, współpracuje zarówno z serwerem bazy danych FireBird jak i Oracle.

  • UWAGA: Archiwizacja dokumentacji medycznej powinna być jednym z elementów polityki bezpieczeństwa. Oprócz podpisanej dokumentacji medycznej w każdej organizacji będą jeszcze inne istotne dane do zabezpieczenia (np. bazy danych, wyniki badań, pisma, poczta elektroniczna itp.).

  • Wszystkie ważne informacje, w tym także bazę danych programu KS-ADMED, należy objąć polityką archiwizacji.
    Najpopularniejsze, tanie i wygodne metody archiwizacji, to cykliczne zgrywanie ustalonego zakresu danych na zewnętrzny szyfrowany nośnik, lub automatyczna archiwizacja on-line.