KS-STI

System Informacji Dla Klientów Hurtowni

KS-STI jest to internetowa aplikacja umożliwiająca prezentację informacji potrzebnych klientowi, informacji o nowościach, promocjach, składanie zamówień on-line przez Internet oraz wiele innych. System KS-STI może stanowić część istniejącej już strony internetowej lub istnieje możliwość jego dowolnej rozbudowy. Budowa oparta na widokach umożliwia łatwą zmianę wyglądu aplikacji oraz dostosowanie jej do własnych potrzeb. Aplikacja może także być udostępniana poprzez urządzenia mobilne posiadające przeglądarki WWW. System automatycznie wykrywa typ urządzenia jakie łączy się z nim i wysyła odpowiednio sformatowane strony.

Produkt informatyczny KS-STI został zaprojektowany i wykonany w technologii trójwarstwowej z serwerem aplikacyjnym. KS-STI pozwala na wykonywanie wielu połączeń klientów do systemu w tym samym czasie wykorzystując pulę połączeń z serwerem bazy danych.

KS-STI nie wymaga żadnej specjalistycznej konfiguracji, czy też skomplikowanego wdrożenia, po stronie hurtowni, o ile korzysta ona z systemów dystrybucji hurtowej produkcji KAMSOFT. Po ustawieniu kilku podstawowych parametrów uzyskujemy w pełni funkcjonalny system. Każdy użytkownik systemu uzyskuje dostęp do odpowiednich informacji dopiero po zalogowaniu za pomocą unikalnego loginu i hasła. Dodatkowo przesyłane informacje są automatycznie kompresowane i szyfrowane dla zmniejszenia ruchu w sieci i zabezpieczenia komunikacji. System działa w pełni w oparciu o 128 bitowy protokół SSL.

KS-STI pozwala na:

Dokonywanie zakupów

Po zalogowaniu klient ma możliwość zakupienia dowolnych towarów, w tym promocyjnych, z zachowaniem wszystkich warunków handlowych, które są uwzględniane podczas sprzedaży tradycyjnej. System zapewnia pełną informację w zakresie promocji organizowanych przez dostawcę. Użytkownik posiada dostęp do szczegółowych informacji o lekach przygotowanych na podstawie Bazy Leków i Środków Ochrony Zdrowia, która zawiera ponad 115 000 leków i produktów.

Przeglądanie dokumentów

Klient ma możliwość śledzenia na bieżąco, w czasie rzeczywistym, co dzieje się z jego zamówieniem, czy zostało już zrealizowane itp. W łatwy sposób możliwe jest śledzenie faktur z przeterminowaną płatnością a także modyfikowanie nie zatwierdzonych zamówień.

Dostęp do aktualnej oferty hurtowni

KS-STI umożliwia pobieranie najnowszych ofert w celu wprowadzenia ich do systemów informatycznych klienta.

Tworzenie i przegląd reklamacji

Aplikacja umożliwia składanie reklamacji do poszczególnych pozycji dokumentu jak i do całego dokumentu. Umożliwia kontrolę statusu reklamacji.

Przegląd wiadomości

  • Informacji o aktualnych promocjach i kontraktach,
  • Informacji o nowościach,
  • Wiadomości KS-SIA, dzięki czemu odbiorca hurtowni zawsze będzie miał aktualne informacje. Nadawcami wiadomości mogą być: izby aptekarskie, kasy chorych, hurtownie farmaceutyczne oraz KAMSOFT.

Przegląd listy towarów zamówionych

Lista zawiera towary zamówione zarówno poprzez telemarketing jak i elektronicznie. Dostępne są tutaj także pozycje znajdujące się aktualnie we wszystkich nie zatwierdzonych koszykach.

Wykorzystanie plików wymiany elektronicznej

System udostępnia listę plików z wygenerowanymi dokumentami i ofertami w formatach obsługiwanych przez większość systemów dystrybucyjnych. Pliki mogą zostać ściągnięte poprzez Internet poprzez pojedyncze kliknięcie. Użytkownik posiada  możliwość wysyłania do hurtowni zamówień, które zostały przygotowane za pośrednictwem innego systemu, np. KS-AOW, KS-BKE.

Dostęp do listy wstrzymań i wycofań towaru

Bardzo istotnym elementem systemu (w przypadku aptek i hurtowni farmaceutycznych) jest możliwość wglądu w listę towarów wycofanych i wstrzymanych w obrocie. System umożliwia wyszukiwanie towarów wstrzymanych wg: nazwy, rodzaju, podstawy, serii.

    DALSZY ROZWÓJ

    KS-STI jest na bieżąco moder­nizowany na życzenie klientów i dos­toso­wywany do zmieniających się przepisów dotyczących dystrybucji leków. Zapis ten nie oznacza, że funkcjonalność obejmuje wszystkie dopuszczalne prawem przypadki a jedynie, że dostępna funkcjonalność działa zgodnie z obowiązującym prawem.

    W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie: szablonów zamówień, mechanizmu tworzenia nowego koszyka na podstawie wybranego dokumentu oraz mechanizm bonusów dla klientów internetowych.