KS-OMB

Moduł Obsługi Magazynu Bezprzewodowego

Nie od dziś wiadomo, że do poprawnej pracy hurtowni potrzebny jest sprawny obieg dokumentów magazynowych, których ilość jest ogromna. Każda operacja w magazynie pociąga za sobą wydruk dokumentów np. WZ lub PZ, co z kolei wiąże się to z dużymi kosztami, nie wspominając nawet o czasie realizacji.

Wszelkie zmiany wpisywane są na wydruki, a dopiero potem do systemu, co powoduje opóźnienia w aktualizacji baz danych oraz błędy w dokumentach, które przez to stają się mało czytelne.

Taki sposób organizacji magazynu powoduje, iż dużo czasu poświęca się na drukowanie dokumentów, wprowadzanie poprawek i aktualizowanie danych w systemie oraz kontrolowanie tych dokumentów w celu wyeliminowania pomyłek.

Taki schemat działania magazynów był do przyjęcia kilka lat temu. Jednak obecnie, kiedy kluczem do sukcesu jest szybka i bezbłędna obsługa klientów, pozostanie przy papierowej obsłudze magazynu powoduje, że hurtownia staje się coraz mniej konkurencyjna na rynku.

Dlaczego więc nie usprawnić pracy, korzystając z rozwiązań informatycznych jakie oferuje nam współczesna technika?

KS-OMB to aplikacja umożliwiająca wykonywanie podstawowych operacji magazynowych przy użyciu terminali bezprzewodowych. Wśród operacji jakie mogą być obsługiwane za pomocą terminali należy wyróżnić:

 • •Sprawdzanie PZ i rozkładanie towaru na lokalizacje.

  Rozkładanie towaru podczas przyjmowania towaru, za pomocą palmtopów zmniejsza a wręcz nawet wyklucza możliwość błędnego rozłożenia towaru na półkach. W przypadku metody tradycyjnej magazynier mógł się pomylić podczas odczytywania lokalizacji danego towaru i źle rozłożyć towar. Taka sytuacja nie ma miejsca w przypadku użycia palmtopów, gdyż magazynier skanuje kod półki oraz towaru i w przypadku nieprawidłowości system od razu wyświetli komunikat ostrzegający.

 • •Kompletacja towaru na WZ.

  Kompletacja towarów, podobnie jak to miało miejsce w przypadku dokumentów przychodu, znacznie usprawnia proces pakowania towarów oraz zmniejsza ryzyko wydania niewłaściwego towaru.  Dodatkowo podczas kompletacji towaru, magazynier ma możliwość nanoszenia wszelkich zmian dotyczących ilości, dat ważności i numerów serii wydawanych towarów.

 • •Sprawdzanie dokumentów WZ.

  Do tej pory sprawdzanie towaru mogło się odbywać tylko i wyłącznie w systemie stacjonarnym. Odejście od tego modelu i wykonywaniu powyższej operacji w KS-OMB, umożliwia wykonywanie sprawdzania WZ/pojemnika w dowolnym miejscu na magazynie. Podczas sprawdzania kontrolowana jest ilość towaru oraz dodatkowo system umożliwia przepakowywanie pojemników.

 • •Tworzenie i obsługa dokumentów MM.

  Proces obsługi dokumentów MM jest również szybki i intuicyjny. Polega na skanowaniu odpowiednich kodów kreskowych towaru oraz lokalizacji źródłowej i docelowej. System umożliwia wystawienie zarówno dyspozycji MM jak i obsługi dokumentu MM.

 • •Przegląd stanów magazynowych.

  Kontrola stanów z użyciem palmtopów jest niezwykle prosta i intuicyjna. Wystarczy zeskanować kod kreskowy towaru a dowiemy się na jakich lokalizacjach i w jakich ilościach znajduje się zeskanowany towar. Skanując natomiast kod kreskowy lokalizacji, system wyświetli informację o dostawach towaru, na których znajdują się stany magazynowe. Dodatkowo wyświetlane są informacje o ilości towaru na rezerwacjach, w buforze oraz o ilościach, które zostały wstrzymane.

 • •Obsługa spedycji.

  W module spedycji system umożliwia wykonywanie operacji takich jak pakowanie paczek na podstawie listów przewozowych, oznaczanie powrotu listów przewozowych, poprzez skanowanie odpowiednich kodów kreskowych. Taki proces postępowania wyklucza ryzyko pomyłki i dostarczenia towaru do niewłaściwego klienta.

 • •Remanent.

  System umożliwia przeprowadzenie spisu remanentowego bezpośrednio na terminalach, dzięki czemu unikniemy mozolnego wprowadzania zmian z arkuszy remanentowych do systemu. A co za tym idzie cały proces przeprowadzenia remanentu zostaje znacznie skrócony.

Niewątpliwą zaletą KS-OMB jest to, że może być wdrażany stopniowo w poszczególnych obszarach. Nie ma więc obawy, że wdrożenie nowego systemu może w jakiś sposób zakłócić pracę magazynu. Wręcz przeciwnie. KS-OMB może być wdrażany etapami np. w pierwszej kolejności komora przyjęć (kontrola i rozkładanie towaru na lokalizacjach), następnie kompletacja towaru (na taśmie/ poza taśmą), kontrola stanów magazynowych, remanent.DALSZY ROZWÓJ

System KS-OMB jest na bieżąco modernizowany na życzenie klientów i dostosowywany do zmieniających się przepisów dotyczących dystrybucji leków.