Cennik SERUM

Kod produktu Produkt Nazwa Rodzaj Cena netto Cena brutto
4420PI01.00
⌕ Abonament za dostęp do systemu SERUM: Moduł podstawowyMinimalna miesięczna opłata z tytułu korzystania z systemu SERUM pobierana za dostęp do podstawowych funkcji systemu m.in. kartoteka pacjenta, terminarz, rozliczenia z NFZ.
za miesiąc 52,00 63,96
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowana deklaracja: POZ - LEKARZKażda deklaracja pacjenta zapisanego na listy aktywne do lekarza POZ w systemie SERUM.
za deklarację 0,03 0,04
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowana deklaracja: POZ - PIELĘGNIARKA I POŁOŻNAKażda deklaracja pacjenta zapisanego na listy aktywne do pielęgniarki i/lub położnej w systemie SERUM.
za deklarację 0,01 0,01
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowana usługa rozliczeniowa: świadczenie NFZ, świadczenie komercyjne, inneKażde zarejestrowane świadczenie dotyczące: specjalistyka ambulatoryjna, stomatologia, rehabilitacja, SOR, transport medyczny, świadczenia komercyjne i inne świadczenie rozliczeniowe.
za wprowadzony rekord 0,16 0,19
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: Lekarz (do 500 dokumentów)Opis każdej wizyty w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej.Opłata miesięczna za zarejestrowane dokumenty od 1 do 500 szt.
za sztukę 0,06 0,08
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: Lekarz (od 501 do 5000 dokumentów)Opis każdej wizyty w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej. Opłata miesięczna za zarejestrowane dokumenty od 501 do 5000 szt.
za sztukę 0,04 0,05
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: Lekarz (od 5001 do 20.000 dokumentów)Opis każdej wizyty w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej. Opłata miesięczna za zarejestrowane dokumenty od 5001 do 20000 szt.
za sztukę 0,02 0,03
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: Lekarz (powyżej 20.000 dokumentów)Opis każdej wizyty w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej. Opłata miesięczna za zarejestrowane dokumenty powyżej 20.000 szt.
za sztukę 0,01 0,01
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: StomatologOpis każdej wizyty stomatologicznej z użyciem diagramu, w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej.
za sztukę 0,03 0,04
4420PI01.00
⌕ Zarejestrowany rekord EDM: Gabinet ZabiegowyOpis każdej wizyty, w tym wystawienie recepty, skierowania, zaświadczenia. Przechowywanie, wprowadzanie, przetwarzanie dokumentacji medycznej.
za sztukę 0,01 0,01
4420PI01.00
⌕ Powiadomienia SMS: ECOWiadomości SMS bez możliwości nadania nazwy nadawcy, max. 160 znaków, brak polskich znaków, do zarejestrowanych w Polsce numerów.
za sztukę 0,13 0,15
4420PI01.00
⌕ Powiadomienia SMS: PROWiadomość SMS, max. 480 znaków, obsługa polskich znaków, do zarejestrowanych w Polsce numerów.
za sztukę 0,18 0,22
4420PI01.00
⌕ Powiadomienia SMS: z nadpisemWiadomość SMS z możliwością zdefiniowania nazwy nadawcy, max. 160 znaków, brak polskich znaków, do zarejestrowanych w Polsce numerów.
za sztukę 0,18 0,22
4420PI01.00
⌕ Przestrzeń dyskowa: Dokumenty zewnętrzne - pakiet 10 GBUsługa pozwalająca na przechowywanie skanów dokumentów elektronicznych oraz załączanie plików cyfrowych wraz z ich edycją i podglądem. Bezpośrednio powiązany z kartoteką pacjenta i elektroniczną dokumentacją medyczną. Abonament miesięczny pobierany za każdy rozpoczęty pakiet 10 GB przestrzeni dyskowej.
za każde rozpoczęte 10 GB 31,00 38,13
4420PI01.00
⌕ Abonament za dostęp do systemu SERUM: PLANOWANIE W REHABILITACJIOpłata miesięczna za dostęp do terminarza umożliwiającego planowanie zabiegów rehabilitacyjnych.
za miesiąc 52,00 63,96
4420PI01.00
⌕ Abonament za dostęp do systemu SERUM: POWIADOMIENIA EMAILOpłata miesięczna za masową wysyłką powiadomień e-mail i SMS do pacjentów na podstawie zdefiniowanych grup.
za miesiąc 10,30 12,67
4420PI01.00
⌕ Abonament za dostęp do systemu SERUM: DIAGNOSTYKA OBRAZOWAOpłata za dostęp do moduł pozwalającego na przechowywanie opisów wykonanych badań obrazowych.
za miesiąc 20,70 25,46
8120PI02.00
⌕ Moduł BLOZ OdpłatnościJeżeli Użytkownik zakupi po raz pierwszy prawo do użytkowania Bazy w trakcie roku kalendarzowego, odpłatność za użytkowanie obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych do końca daty asysty systemu głównego, na który posiada licencję.
za serwer 253,00 311,19
8320PI04.00
⌕ Rejestracja on-line (SERUM)Opłata za jeden terminarz (powiązany z gabinetem lub lekarzem). Lokalizacja - miejsce wykonywania świadczeń.
za terminarz na lokalizację na rok 104,00 127,92
Cennik obowiązuje od 01 lutego 2019 do 30 czerwca 2019

Zamówienie może zostać złożone faxem (+48)895236939 lub mailowo na adres biuro@warmia.kssa.pl


INFORMACJE DODATKOWE

  1. 1. Podane ceny nie uwzględniają instalacji oprogramowania, szkoleń i wdrożeń.

Kalkulator SERUM

Uzupełniając dane w tabeli poniżej można dokonać symulacji ceny za użytkowanie systemu SERUM. Korzystając z elastycznej ceny w zależności od rozmiaru i potrzeb placówki jesteśmy w stanie zapewnić, że SERUM będzie dopasowane do każdej kieszeni.

POZYCJA ILOŚĆ / WYBÓR
Liczba pacjentów na liście kapitacyjnej (deklaracje POZ)
?
Liczba świadczeń specjalistycznych (min. AOS, REH, STM itp.)
?
Liczba wizyt Dokumentacja Lekarza (EDM)
?
Liczba wizyt Dokumentacja Stomatologiczna (EDM)
?
Liczba wizyt Dokumentacja Pielęgniarki/Położnej (EDM)
?
Liczba odebranych wyników laboratoryjnych
?
Liczba wysyłanych powiadomień SMS
?
Przestrzeń dyskowa 10 GB GB
?
Prowadzenie dokumentacji obrazowej (opisy USG, RTG i inne)
?
Wysyłanie powiadomień e-mail
?
Pobieranie danych z Serwuś
?
Baza leków BLOZ (opłata roczna)
?
PODSUMOWANIE
Lp. Element Abonament miesięczny BRUTTO
1 Opłata minimalna 63.96
63.96
Podane ceny zawierają 23% podatku VAT.