e-skierowanie

elektroniczny obieg informacji o zleceniu

Drukowanie skierowania

Aplikacje medyczne Kamsoft umożliwiają wydruk skierowań dla pacjenta. Zamiast wypisywać ręcznie wszystkie informacje, lekarz uzupełnia tylko treść skierowania, zaś informacje słownikowe, w tym dane pacjenta, dodawane są automatycznie. Drukowane skierowanie jest czytelniejsze, a informacja o wystawieniu trafia do elektronicznej dokumentacji pacjenta.

Korzyści z drukowania skierowań

 • skrócenie czasu potrzebnego na wystawienie skierowania,
 • większa czytelność skierowania,
 • automatyczny zapis skierowania w dokumentacji medycznej,
 • możliwość skorzystania z e-skierowania.

  Skierowania można drukować za pomocą każdej drukarki laserowej na czystym papierze o formacie A5.

  Typy skierowań

 • Skierowanie do specjalisty - z informacją dodatkową
 • Skierowanie do laboratorium - z oczekiwaniem na wynik
 • Skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne
 • Skierowanie na zaopatrzenie
 • Skierowanie do szpitala
 • Skierowanie do sanatorium

  e-skierowanie do lekarza specjalisty

  Do działania wymagane uruchomienie usług OSOZ

 • Wystawienie skierowania przez lekarza kierującego, opcjonalne uzupełnienie informacji dodatkowej (np. wykonane badania, opis)
 • Wydruk skierowania dla pacjenta, automatyczna transmisja elektronicznej postaci skierowania na indywidualne konto zdrowotne pacjenta
 • Pacjent dostarcza skierowanie do lekarza specjalisty
 • Lekarz specjalista pobiera elektroniczną postać skierowania. Należy wprowadzić unikatowy numer przez odczytanie kodu kreskowego na skierowaniu, lub za pomocą klawiatury.
 • Po konsultacji, specjalista przekazuje informację dla lekarza kierującego, wypełniając formatkę przy skierowaniu.
 • Informacja o udzielonej poradzie trafia na konto zdrowotne pacjenta.
 • Lekarz kierujący widzi w aplikacji medycznej status realizacji skierowania, razem z informacją zwrotną od lekarza specjalisty.

  e-skierowanie do laboratorium

  Do działania wymagane uruchomienie usług OSOZ

 • Wystawienie skierowania na badania ze wskazaniem laboratorium i wyborem usług z oferty badań realizowanych przez to laboratorium.
 • Wydruk skierowania dla pacjenta, automatyczna transmisja elektronicznej postaci skierowania na indywidualne konto zdrowotne pacjenta.
 • Pacjent dostarcza skierowanie do laboratorium.
 • Laboratorium pobiera elektroniczną postać skierowania. Należy wprowadzić unikatowy numer przez odczytanie kodu kreskowego na skierowaniu, lub za pomocą klawiatury.
 • Po zatwierdzeniu wyniku badania, informacja trafia na konto zdrowotne pacjenta.
 • Lekarz kierujący widzi w aplikacji medycznej status realizacji skierowania, razem z informacją o wyniku badania.