KS-PPS

Zamówienie online

NAZWAZAMAWIAM
⌕ Rodzaj bazy danychRodzaj silnika bazy danych. Dla dużych instalacji zalecana jest baza danych ORACLE. Serwer Oracle charakteryzuje się większą wydajnością, stabilnością i bezpieczeństwem od serwera Firebird.
Firebird
Oracle
⌕ KS-PPS - Stanowisko podstawowePodstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce ochrony zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
st.
⌕ Gabinet lekarza z tworzeniem i podpisywaniem HZiCh podpisem elektronicznym (EDM)Umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, podpisywanej za pomocą podpisu kwalifikowanego lub certyfikatu pracownika medycznego. Dokumentacja przechowywana jest w bazie danych, może być archiwizowana zarówno w formie plików zewnętrznych (wskazanie własnej ścieżki zapisu) jak również w formie osobnej bazy w systemie KS-ADMED (po wykupieniu dodatkowej licencji). Moduł przechowuje informacje wprowadzane podczas rejestracji wizyty. Korzyści: - możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Dla kogo: Dla każdego lekarza/ambulatoryjnej placówki medycznej Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. *Opłata za stanowisko. Liczba zakupionych stanowisk może być niższa od liczby wszystkich posiadanych stanowisk. Liczba zakupionych stanowisk modułu determinuje liczbę jednocześnie pracujących z modułem użytkowników.
st.
⌕ System archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej ADMEDPozwala na przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej na serwerze zewnętrznym. System jest magazynem replikującym na bieżąco pliki EHZiCh, który po zainstalowaniu na komputerze znajdującym się w innej lokalizacji niż system KS-PPS spełnia wymogi bezpieczeństwa przechowywania danych medycznych określone przez Ministra Zdrowia.
⌕ Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10Słownik ICD10 - opłata z tytułu praw autorskich tłumaczenia.
⌕ BLOZ-1 OdpłatnościBaza leków z odpłatnościami.
⌕ BLOZ-2 InterakcjeAutomatyczne sprawdzanie interakcji podczas ordynacji leków.
⌕ Gruper JGP AOSFunkcjonalność umożliwiająca automatyczne wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych podczas wizyty pacjenta. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. W przypadku wizyt dotyczących diagnostyki DiLO, funkcjonalność określa taryfę oraz wartość pozycji rozliczeniowej po jej wybraniu. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Gruper JGP SZPFunkcjonalność umożliwiająca wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych pobytu pacjenta na oddziale. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Korzyści: - automatyczne podpowiadanie właściwego produktu rozliczeniowego (nie trzeba przeglądać udostępnionych przez NFZ parametrów usług) - podpowiadanie grup potencjalnych umożliwiających podniesienie wartości refundacji Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę szpitalną Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Gruper JGP REHFunkcjonalność umożliwiająca wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych pobytu pacjenta na oddziale. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. Pozwala na automatyzm dodawania pozycji rozliczeniowych. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Księga główna przychodni (KGP)Moduł umożliwia tworzenie elektronicznej wersji księgi głównej Przychodni. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w KS-PPS jak i ich ręczne wprowadzenie. Umożliwia wydrukowanie księgi. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi głównej Przychodni do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Księga pracowni diagnostycznej w module KGPOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi pracowni diagnostycznej do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla świadczeniodawców POZ *Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
⌕ Księga zabiegów w module KGPOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi zabiegów do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę rehabilitacyjną. Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
⌕ Księga odmów i porad ambulatoryjnych w module KGPOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi porad i odmów ambulatoryjnych do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę szpitalną z izbą przyjęć lub SOR. *Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
⌕ Moduł RehabilitacjaDedykowany moduł oparty na terminarzu. Umożliwia grupowe dodawanie świadczeń. Dzięki niemu planowanie fizjoterapii staje się łatwiejsze i efektywniejsze – umożliwia np. kopiowanie zdarzeń bez żmudnego wprowadzania każdej usługi z osobna. Tworzy automatycznie wpisy do kolejki oczekujących, umożliwia łatwe dodawanie pełnych cykli. Pozwala na współpracę z wieloma umowami. Podobnie jak moduł Terminarz – obsługuje harmonogramy lekarskie. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Medycyna PracyModuł umożliwia obsługę poradni medycyny pracy. Po konfiguracji umowy (oraz powiązaniu badań wymaganych dla wybranych stanowisk pracy) można w widoku terminarza planować wizyty. Licencja umożliwia generowanie zestawień dla pracowników oraz wystawianie faktur za wykonane wizyty. Dodana jest również obsługa niezbędnych dla medycyny pracy formularzy, zaświadczeń i wydruków. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. Do pracy modułu niezbędna dodatkowo opcja obsługi umów komercyjnych.
⌕ ZPO - realizator zaopatrzeniaModuł dedykowany dla realizatorów zaopatrzenia; Obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do obsługi rozliczeń tego typu z NFZ. Zawiera dedykowaną kartę dodawania produktu, dzięki której wprowadzanie danych jest szybsze oraz łatwiejsze. Korzyści: - nowa, prostsza karta rejestracji świadczeń - pełna obsługa umów z rodzaju zaopatrzenie w jednym module. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Rozszerzona rejestracja wizyt stomatologicznychDedykowana karta zmieniająca sposób rejestracji i obsługi wizyty stomatologicznej. Umożliwia oznaczenie umiejscowienia produktu poprzez kliknięcie na diagramie zębowym. Oszczędza czas - nie trzeba dodawać pojedynczo produktów – wystarczy jeden z wieloma umiejscowieniami. Korzyści: - uproszczenie oraz przyspieszenie rejestracji usług stomatologicznych z zachowaniem funkcjonalności wymaganej w sprawozdawczości z NFZ. - udostępnienie przeglądu historii wizyt stomatologicznych pacjenta. Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy realizującego świadczenia w ramach umowy stomatologicznej. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Moduł fiskalnyModuł umożliwiający współpracę z drukarką fiskalną. Służy do wystawiania paragonów fiskalnych i fakturowania usług medycznych. Pozwala na drukowanie paragonów/faktur za usługi komercyjne również bez konieczności rejestracji usługi w KS-PPS. W innych modułach (jak Wizyta, Terminarz) udostępnia funkcjonalność wydruku paragonów (np. po obsłużeniu pacjenta). Korzyści: - Wydruk paragonów i faktur na drukarce fiskalnej - Automatyczna fiskalizacja świadczeń w momencie ich rejestracji Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. Moduł wymaga wykupienia licencji na obsługę umów komercyjnych.
⌕ Obsługa umów komercyjnychOpcja dodaje do KS-PPS funkcjonalność tworzenia umów komercyjnych i umożliwia korzystanie z nich analogicznie jak podczas pracy z umową NFZ-ową. Dzięki temu możliwa staje się praca z KS-PPS dla podmiotów nie posiadających podpisanej umowy z NFZ. Korzyści: - możliwa rejestracja świadczeń przez świadczeniodawców nie posiadających umowy z NFZ - po wykupie dodatkowej licencji na moduł Fiskalny – komunikacja z drukarką fiskalną. Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Rozszerzona kontrola uprawnień dostępu do danych finansowychOpcja wprowadza uprawnienie pozwalające na wgląd do danych finansowych zawartych na świadczeniach. Dzięki tej opcji można odebrać operatorom uprawnienie – co spowoduje ukrycie kwot występujących na pozycjach rozliczeniowych w momencie rejestracji i przeglądu świadczeń rozliczanych w ramach umowy NFZ. Umowy komercyjne ze względu na swoją budowę (pozycje posiadają wartości w złotówkach) są nadal prezentowane. Korzyści: - ukrycie wszystkich wartości kwotowych powiązanych z umową NFZ. Dla kogo: Dla każdej instalacji posiadającej więcej operatorów Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Sprawozdanie MZ-Szp11 oraz drukowanie karty statystycznej szpitalnejUmożliwienie generowania sprawozdania MZ-Szp11 będącego wymaganym przez urzędy wojewódzkie . Po wykupie opcji licencji - raport może być utworzony bezpośrednio w KS-PPS. Korzyści: - generowanie raportu MZ-Szp11 oraz wydruk karty statystycznej szpitalnej Dla kogo: Dla każdej placówki realizującej świadczenia szpitalne Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Wydruk opasek identyfikacyjnych dla pacjentów szpitalaFunkcja pozwala na zapis oznaczenia pacjenta w formie unikalnego kodu kreskowego. Kod może być wydrukowany w formie opaski. Rozszerza funkcjonalność listy pacjentów o wyszukiwanie na podstawie kodu kreskowego. Korzyści: - zapewnienie anonimowości pacjenta na oddziale Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy realizującego świadczenia w ramach umowy szpitalnej / opieki długoterminowej. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Import dokumentów z systemu SerwuśModuł zapewnia automatyczną współpracę z systemem SerWUŚ oraz import ręcznie zapisanych dokumentów potwierdzających uprawnienia ze strony https://ewus.nfz.gov.pl.
⌕ Import badań diagnostycznych w POZImport umożliwia tworzenie zestawów świadczeń dot. badań laboratoryjnych w module POZ. Dane są sprawozdawane do NFZ raportami ZBPOZ oraz WYKBAD. Korzyści: - import z pliku xls wykonanych badań laboratoryjnych – nie ma potrzeby ręcznej rejestracji badań - plik może być przygotowywany np. przez laboratorium Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy POZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Import pacjentów oczekujących z plików XLS/CSV Pozwala na zaimportowanie listy kolejek oczekujących do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem sprawozdania comiesięcznego raportu z listy oczekujących z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Kolejki.xls Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Import świadczeń ambulatoryjnych z plików xls/csvPozwala na zaimportowanie świadczeń ambulatoryjnych do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem rozliczenia z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Ambulatoryjny.xls Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
⌕ Import hospitalizacji z plików xls/csvPozwala na zaimportowanie hospitalizacji do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem rozliczenia z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Rapstat.xls