Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

KS-ASW

Apteka Szpitalna

System komputerowy KS-ASW wywodzi się z systemu KS-ASD, dosowej wersji programu wspomagającego pracę aptek szpitalnych oraz KS-AOW (wersja szpitalna), najpopularniejszego w Polsce systemu obsługi aptek. System został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia programistyczne. W bieżącej pracy program wykorzystuje bazę ORACLE. Szerokie zastosowanie w codziennej pracy modułów KS-ASW znalazły nowoczesne technologie internetowe, co znacznie rozszerzyło zakres oferowanych funkcjonalności systemu. Poza wykorzystaniem możliwości, jakie daje platforma Microsoft Windows, szczególny nacisk został położony na sprawną obsługę - między innymi całość systemu może być obsługiwana wyłącznie z klawiatury, bez użycia myszki. Bardzo ważną sprawą jest również szybkość pracy systemu. Mimo, z natury rzeczy, wolniejszej pracy systemów graficznych w porównaniu ze znakowymi i niektórych operacji baz typu SQL w porównaniu z bazami typu plikowego system realizuje zadania bardzo szybko, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza w pomocy przy codziennych obowiązkach pracowników szpitala i oddziałów. Zastosowano również wiele specjalizowanych rozwiązań istotnych z punktu widzenia pracy aptek i posiadanego przez nie sprzętu.

Wdrożenia oraz prawidłową pracę systemu zapewnia ok. 200 współpracujących firm serwisowych. Ponadto wszelkie zapytania związane z systemem mogą być kierowane telefonicznie bezpośrednio do specjalistów KAMSOFT. Od samego początku wszelkim działaniom firmy KAMSOFT przyświeca idea rzetelnej i profesjonalnej pracy wzbudzającej zaufanie i dającej gwarancję wieloletniej obsługi.

Wydawane od 1996 roku czasopismo „Vitamina C++”, poruszające tematykę wykorzystania systemów informatycznych w aptekach oraz opisujący na bieżąco zmiany prawne związane z farmacją czy aktualne wydarzenia branżowe, cieszyło się dużą popularnością wśród farmaceutów. Kontynuatorem tradycji „Vitaminy C++” jest miesięcznik „OSOZ. W trosce o zdrowsze społeczeństwo” ukazujący się od stycznia 2007 roku. Czasopismo adresowane jest do menedżerów placówek ochrony zdrowia, menedżerów aptek, lekarzy, farmaceutów oraz decydentów polityki zdrowotnej. Miesięcznik ma charakter interdyscyplinarny. Na swoich łamach łączy zagadnienia z zakresu medycyny, informatyki, ekonomii oraz socjologii. Szczegółowa tematyka, stanowiąca oś czasopisma, to: zdrowie publiczne, ekonomika rynku usług medycznych i farmaceutycznych, informatyzacja i nowe technologie w medycynie oraz farmacji, socjologia medycyny, prawo – w tym legislacja unijna.

Nieocenioną rolę spełnia, będąca integralną częścią systemu, baza KS-BLOZ zawierająca ponad 195 000 leków i środków ochrony zdrowia, pozwalająca m.in. na elektroniczną wymianę danych z hurtownią i automatyzującą sposób wykonywania okresowych zmian.

System komputerowy KS-ASW składa się z kilkunastu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osiągnięcie takich rezultatów stało się możliwe dzięki spędzeniu tysięcy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzględnianych jest wiele sugestii użytkowników. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

Apteka Szpitalna Windows pozwala na łatwą integrację z innymi systemami firmy Kamsoft jak i z produktami innych firm. Pozwala to dodatkowo usprawnić wykonanie szeregu codziennych i okresowych czynności, które wykraczają poza zakres oferowanych czynności. KS-ASW z powodzeniem współpracuje z programami do obsługi szpitali czy zajmujących się zagadnieniami księgowymi.

System KS-ASW 2017 umożliwia raportowanie i przekazywanie danych o obrotach produktów leczniczych do systemu ZSMOPL za pomocą funkcji „ZSMOPL” dostępnej w module ASW34-Komunikacja z urzędami.

System apteczny KS-ASW od wersji 2017 został dostosowany do komunikacji ze Zintegrowanym Systemem Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi za pomocą dedykowanego interfejsu komunikacyjnego.

Istotne cechy wybranych modułów:

Wydawanie

 • zgodność ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • szybka i intuicyjna obsługa, w tym z użyciem czytników kodów kreskowych i kolektorów danych,
 • bogactwo metod wydawania leków z odpowiednim przeliczaniem i kontrolą przekazywanych ilości (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty dostępne w naturalny sposób podczas obsługi pacjenta, bez konieczności skomplikowanego ich wywoływania (dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, współpraca z kompendium leków PHARMINDEX),
 • realizacja zleceń podań leków przekazanych z systemu KS-MEDIS, ręczne tworzenie zleceń,
 • wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (łączność i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO).

 • Zamówienia

 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy wydań i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie komunikacji internetowej do wymiany informacji,
 • przyjmowanie i tworzenie zamówień oddziałowych,
 • zaawansowane opcje prowadzenia i kontroli zamówień przetargowych.

 • Zakupy

 • rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych, dokumentów wewnętrznych i reklamacji,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych za pomocą KS-EWD,
 • łączność z ogólnokrajowym systemem KS-EWD,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera,
 • zaawansowane mechanizmy ułatwiające wprowadzanie korekt i poprawek do wcześniej wystawionych dokumentów,
 • funkcje kontrolujące i drukujące kody kreskowe.

 • Magazyn

 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (poprawa bazy leków, przegląd i poprawa kart zakupu, zwroty dostaw, analiza stanu magazynowego, wstrzymania leków),
 • w wielu funkcjach wprowadzono obsługę kolektorów danych ułatwiającą pracę i skracającą czas wykonywania szeregu operacji nawet kilkukrotnie,
 • ewidencja towarów znajdujących się na magazynie, kontrola asortymentu na wybrany dzień, informacje o towarach przeterminowanych, czy zaleganiu materiałów w wybranych okresach czasu,
 • przygotowywanie arkuszy spisów z natury i przeprowadzanie remanentu,
 • zaawansowane funkcje umożliwiające rejestrację wytwarzania leków robionych.

 • Zestawienia

 • wykonywanie zestawień rozchodu i przychodu leków uwzględniających szeroki wachlarz parametrów do wyboru;
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • stały rozwój i rozszerzanie oferowanych opcji oraz możliwość definiowania własnych zestawień,
 • automatyczne połączenie z systemem finansowo - księgowym,
 • dostęp do rejestrów dokumentów oraz funkcje kontroli ich poprawności.

 • Limitowanie

 • automatyczna kontrola nad zużyciem leków, materiałów medycznych i innych towarów,
 • wspomaganie procesu przygotowania nowych planów limitowych poprzez analizę zużycia towarów przez oddziały czy poprzednich budżetów,
 • zapewnienia wielopoziomowej akceptacji wprowadzonych planów,
 • szczegółowa kontrola i rozliczenie obowiązujących budżetów.

 • Przetargi

 • zaawansowane mechanizmy planowania i prowadzenia umów z dostawcami,
 • elektroniczna wymiana danych oraz pełna ewidencja dokumentacji powiązanej z przetargami,
 • zautomatyzowana analiza ofert przetargowych ułatwiająca wybór zwycięzcy na podstawie określonych warunków,
 • rozliczenia, funkcje poprawiania i tworzenie aneksów dla obowiązujących umów.

 • Administrator

 • prosty w obsłudze zestaw funkcji służący do definicji struktury firmy,
 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika – od modyfikacji wyglądu interfejsu, przez opcje regulujące pracę modułów systemu, po definicje używanych dokumentów finansowych i ich schematy numeracji,
 • kontrola pracy systemu przez m.in. wgląd do dziennika zdarzeń, rejestry połączeń.
 • DALSZY ROZWÓJ

  Przez najbliższe lata system KS-ASW będzie bardzo intensywnie rozwijany. Dzięki możliwościom, jakie dają nowoczesne technologie, rozwój systemu z pewnością pójdzie w kierunku coraz szerszego wykorzystania technologii internetowych oraz ułatwienia pracy przez intuicyjne interfejsy użytkownika. Stale utrzymywana będzie oczywiście pełna zgodność z wszystkimi obowiązującymi przepisami. Głównym celem jest utrzymanie i umocnienie opinii o systemie KS-ASW, jako systemie dającym najszersze możliwości i poczucie największego komfortu w codziennej pracy.