Kamsoft Warmia Sp. z o.o.

Zawiadomienie o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (ZAW-FA) – instrukcja jak wypełnić.


Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ogólnokrajowy program informatyczny wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, który umożliwi przedsiębiorcom wystawianie i otrzymywanie elektronicznych faktur ustrukturyzowanych. Opiera się na modelu poświadczeń (wymaga uwierzytelnienia i autoryzacji danej osoby w systemie). Po uwierzytelnieniu podatnika KSeF umożliwia przeglądanie, wystawianie i otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych. W systemie poza podatnikiem może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika (np. konkretna osoba fizyczna lub biuro rachunkowe).

 • Od kiedy obowiązuje KSeF?
 • W Polsce od 1 stycznia 2022 trwa okres przejściowy i przedsiębiorcy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych wchodzi od 1 lipca 2024 r. Korzystanie z systemu będzie obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy, który:

  • jest czynnym podatnikiem VAT,
  • jest zwolniony z podatku VAT,
  • jest zidentyfikowany w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

  Wiąże się to ze złożeniem Zawiadomienia o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (ZAW-FA).

  Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych nie mają obowiązku składania dodatkowych zgłoszeń w urzędzie skarbowym, aby móc skorzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Tacy przedsiębiorcy mogą zalogować się do KSeF korzystając z autoryzacji poprzez podpis zaufany (ePUAP) lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

 • W jaki sposób złożyć ZAW-FA?
 • ZAW-FA można pobrać tu: zaw-fa-02-08.pdf. Należy je złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego elektronicznie (bezpośrednio poprzez www.ksef.mf.gov.pl) lub papierowo (do właściwego urzędu skarbowego).

 • Jak wypełnić ZAW-FA?
  • W pozycji 1. należy wprowadzić NIP podatnika.
   Uwaga! Pozycja 4. jest wypełniana w przypadku, gdy podatnik składa więcej niż jedno zawiadomienie ZAW-FA.
  • W pozycji 5. należy wpisać właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego składamy druk.
  • W pozycji 6. należy zaznaczyć „x” przy celu złożenia formularza (najczęściej jest to nadanie uprawnień).
   Część A. Miejsce i cel składania


  • W pozycji 7. należy zaznaczyć „x” rodzaj podmiotu składającego zawiadomienie (najczęściej jest to podmiot niebędący osobą fizyczną).
  • W pozycji 8. należy wpisać pełną nazwę przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko osoby fizycznej w przypadku zaznaczenia w pozycji 7. „osoba fizyczna”).
  • W pozycjach od 9. do 17. należy wpisać adres siedziby (lub adres zamieszkania osoby fizycznej w przypadku zaznaczenia w pozycji 7. „osoba fizyczna”).
  • W pozycjach 18. i 19. należy wpisać dane kontaktowe przedsiębiorstwa (lub dane kontaktowe osoby fizycznej w przypadku zaznaczenia w pozycji 7. „osoba fizyczna”).
   UWAGA! Pozycja 19. jest obowiązkowa.
   Część B. Dane podatnika lub podmiotu, który nadaje lub odbiera uprawnienia do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur


  • W pozycji 39. należy zaznaczyć „x” rodzaj identyfikatora podatkowego osoby, której nadajemy lub odbieramy uprawnienia do KSEF (najczęściej jest to PESEL) w przypadku zaznaczenia w pozycji 7. „podmiot niebędący osobą fizyczną”).
  • W pozycji 21. należy wpisać NIP lub PESEL w zależności od pola zaznaczonego w pozycji 20. (najczęściej jest to PESEL właściciela).
  • W pozycjach od 22. do 27. należy wpisać dane osoby, której nadajemy lub odbieramy uprawnienia do KSEF (administrator).
  • W pozycjach 37. i 38. należy wpisać dane kontaktowe.
   UWAGA! Pozycja 38. jest obowiązkowa.
   Część C. Dane osoby uprawnionej do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur


  • W pozycji 39. należy wpisać dane identyfikujące podpis elektroniczny (SHA-256), jeśli ten nie zawiera ani NIP ani PESEL.
   UWAGA! Pole jest uzupełniane w przypadku, gdy w pozycji 6. zaznaczono „zgłoszenie danych identyfikujących podpis elektroniczny” lub w pozycji 20. zaznaczono „brak identyfikatora”.
   Część D. Zgłoszenie danych unikalnych identyfikujących kwalifikowany podpis elektroniczny niezawierający numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru PESEL


  • W pozycjach od 40. do 43. należy wpisać dane podmiotu lub osoby reprezentującej (najczęściej są to dane właściciela) wraz z podpisem.
   Część E. Podpis podatnika lub podmiotu/osoby reprezentującej

  Zainteresowane placówki medyczne i apteki zapraszamy do kontaktu!
  Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
  Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
  nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
  email: biuro@kamsoft.warmia.pl