Promocja EDM 800+

Na podstawie Zarządzenia nr 55/2019/DEF z dnia 31 maja 2019r. opublikowanego przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest uzyskanie przez świadczeniodawcę do 80% dofinansowania poniesionych wydatków (nieprzekraczających kwoty 1000 PLN) na informatyzację, związaną z wdrożeniem e-Recepty.

Link do Zarządzenia

JAK TO DZIAŁA?

Aby wziąć udział w projekcie świadczeniodawca musi spełnić następujące warunki:

  • Nabyć oprogramowanie i wystawić Receptę w formie elektronicznej w miesiącu, poprzedzającym złożenie wniosku, najpóźniej do 31 lipca 2019r.
  • Złożyć wniosek do 10 sierpnia 2019r.
  • KAMSOFT S.A. dodatkowo udzieli rabat w wysokości 800 PLN, jeśli dokonany zostanie zakup licencji na łączną wartość 2000 PLN

W efekcie koszt zakupu licencji o wartości 2000 PLN to tylko 400 PLN.Alternative text - include a link to the PDF!Zapraszamy:

Kamsoft Warmia Sp. z o. o.
Olsztyn, ul. Wilczyńskiego 25E lok. 302
nr tel. 89 5337221, fax. 89 5236939,
email: biuro@kamsoft.warmia.pl