Szanowni Państwo

Prezes NFZ opublikował Zarządzenie Nr 42/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020r dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez PIELĘGNIARKI i POŁOŻNE. Dofinansowanie stanowi 80% poniesionych wydatków na wskazane cele (nieprzekraczających kwoty 1.500 PLN) na jedną pielęgniarkę lub położną.

Dofinansowanie udzielane jest świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r, w zakresach świadczeń opieki zdrowotnej:

 • świadczenia pielęgniarki POZ lub
 • świadczenia położnej POZ lub
 • świadczenia w zakresie diabetologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie kardiologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii – AOP lub
 • świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej – AOP lub
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej,
 • praca w poradni medycyny paliatywnej
 • świadczenia w hospicjum domowym
 • świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci

 • u którego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej zwanym dalej „uprawnionym świadczeniodawcą”.

  W Kamsoft Warmia mamy świadomość, że większość pielęgniarek i położnych jeszcze nie wystawia recept, dlatego naszą promocję adresujemy do wszystkich. Dla pielęgniarek, które chcą ułatwić sobie pracę i jednocześnie spełnić wymagania dotyczące prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej EDM z wizyty w domu pacjenta, oferujemy sprawdzone rozwiązanie, które to umożliwia - chmurowy system MEDIPORTA.

  W celu skorzystania z promocji wystarczy wykupić pakiet MEDIPORTA na rok lub dłużej i udzielimy Państwu następujących rabatów: