Szanowni Państwo

Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 27/2020/DEF oraz 35/2020/DEF w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, umożliwia podmiotom medycznym uzyskanie dofinansowania wydatków na zakup:

 • 1. urządzenia informatycznego, lub oprogramowania wykorzystywanego do:
  • przechowywania, lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
  • udzielania porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych, lub systemów łączności.
 • 2. usług przechowywania, lub obsługi dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 80% poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 6 504 zł powiększone o podatek VAT na jedno miejsce udzielania świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wnioski można składać do 31 grudnia 2020, a dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu, dlatego warto się pospieszyć.

  Dla wszystkich lekarzy, bez względu na to, czy będą wnioskowali o dofinansowanie z NFZ adresujemy promocję, która polega na obniżeniu ceny o 20%. Oferta dotyczy zakupu i wdrożenia systemów do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów, umożliwiających umówienie wizyty, zamówienie leków i udzielanie porad lekarskich na odległość z upustem 20%.

  Co obejmuje promocja?