KS-PPS

Cennik

Kod produktu Produkt Nazwa Rodzaj Cena netto Cena brutto
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Stanowisko podstawowe - Licencja na stanowiskoPodstawową korzyścią wdrożenia systemu KS-PPS jest wspomaganie najważniejszych zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych w jednostce ochrony zdrowia. Stąd funkcjonalność oferowanego oprogramowania wykracza poza prostą rejestrację zrealizowanych usług. Z pomocą KS-PPS można m.in. wystawiać oraz drukować recepty lekarskie, organizować wizyty pacjentów z pomocą graficznego terminarza, gromadzić oraz archiwizować dane medyczne (rozpoznania, badania lekarskie, wywiady medyczne), monitorować stan realizacji zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia.
za licencję 267,00 328,41
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Wersja wielostanowiskowa - Licencja na stanowiskoWartość zakupu kształtowana według wzoru: n*cena*(0.6+0.4/n) gdzie n to liczba zamawianych stanowisk.
za stanowisko 267,00 328,41
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Gabinet lekarza z tworzeniem i podpisywaniem HZiCh podpisem elektronicznym (EDM) - Licencja na stanowiskoUmożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, podpisywanej za pomocą podpisu kwalifikowanego lub certyfikatu pracownika medycznego. Dokumentacja przechowywana jest w bazie danych, może być archiwizowana zarówno w formie plików zewnętrznych (wskazanie własnej ścieżki zapisu) jak również w formie osobnej bazy w systemie KS-ADMED (po wykupieniu dodatkowej licencji). Moduł przechowuje informacje wprowadzane podczas rejestracji wizyty. Korzyści: - możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej Dla kogo: Dla każdego lekarza/ambulatoryjnej placówki medycznej Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. *Opłata za stanowisko. Liczba zakupionych stanowisk może być niższa od liczby wszystkich posiadanych stanowisk. Liczba zakupionych stanowisk modułu determinuje liczbę jednocześnie pracujących z modułem użytkowników.
za stanowisko 123,00 151,29
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Archiwizacja EDM ADMED - Licencja na modułPozwala na przechowywanie elektronicznej dokumentacji medycznej na serwerze zewnętrznym. System jest magazynem replikującym na bieżąco pliki EHZiCh, który po zainstalowaniu na komputerze znajdującym się w innej lokalizacji niż system KS-PPS spełnia wymogi bezpieczeństwa przechowywania danych medycznych określone przez Ministra Zdrowia.
za serwer 533,00 655,59
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Gabinet pielęgniarki z tworzeniem i podpisywaniem HZiCh podpisem elektronicznym (EDM) - Licencja na stanowiskoModuł służy do wspomagania pracy gabinetu zabiegowego (pielęgniarki). Umożliwia między innymi realizację skierowań wystawionych przez lekarza z modułu wizyty lekarskiej i udostępnia opis wprowadzony przez lekarza zlecającego, pozwala na wystawianie skierowań do diagnosty, laboratorium i ZPO wraz z możliwością drukowania skierowań w trakcie wizyty. Ponadto umożliwia wprowadzenie informacji o wykonanych usługach medycznych refundowanych przez NFZ oraz rozliczenie świadczeń wykonanych na rzecz pacjenta. Ważną funkcjonalnością jest możliwość wystawiania recept na podstawie podręcznego receptariusza, bazy leków BLOZ oraz na podstawie listy leków zażywanych wraz z drukowaniem recept i wystawianiem recept na kuracje miesięczne. Dodatkowo moduł pozwala na uzupełnianie następujących danych podczas wizyty pacjenta: rozpoznanie, zalecenia, uczulenia, opis wykonanych czynności, opis dla zlecającego, weryfikowanie statusu ubezpieczenia w eWUŚ oraz generowanie i podpisanie historii zdrowia i choroby pacjenta z wizyty.
za stanowisko 123,00 151,29
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Rehabilitacja - Licencja na modułDedykowany moduł oparty na terminarzu. Umożliwia grupowe dodawanie świadczeń. Dzięki niemu planowanie fizjoterapii staje się łatwiejsze i efektywniejsze – umożliwia np. kopiowanie zdarzeń bez żmudnego wprowadzania każdej usługi z osobna. Tworzy automatycznie wpisy do kolejki oczekujących, umożliwia łatwe dodawanie pełnych cykli. Pozwala na współpracę z wieloma umowami. Podobnie jak moduł Terminarz – obsługuje harmonogramy lekarskie. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 256,00 314,88
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Medycyna pracy - Licencja na modułModuł umożliwia obsługę poradni medycyny pracy. Po konfiguracji umowy (oraz powiązaniu badań wymaganych dla wybranych stanowisk pracy) można w widoku terminarza planować wizyty. Licencja umożliwia generowanie zestawień dla pracowników oraz wystawianie faktur za wykonane wizyty. Dodana jest również obsługa niezbędnych dla medycyny pracy formularzy, zaświadczeń i wydruków. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. Do pracy modułu niezbędna dodatkowo opcja obsługi umów komercyjnych.
za licencję 212,00 260,76
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Obsługa wizyt stomatologicznych - Licencja na modułDedykowana karta zmieniająca sposób rejestracji i obsługi wizyty stomatologicznej. Umożliwia oznaczenie umiejscowienia produktu poprzez kliknięcie na diagramie zębowym. Oszczędza czas - nie trzeba dodawać pojedynczo produktów – wystarczy jeden z wieloma umiejscowieniami. Korzyści: - uproszczenie oraz przyspieszenie rejestracji usług stomatologicznych z zachowaniem funkcjonalności wymaganej w sprawozdawczości z NFZ. - udostępnienie przeglądu historii wizyt stomatologicznych pacjenta. Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy realizującego świadczenia w ramach umowy stomatologicznej. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 400,00 492,00
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Integracja z AP-DiLO - Licencja na modułOpcja wspomagająca proces wydawania kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego (DILO) w poradniach POZ dla osób objętych leczeniem onkologicznym. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 104,00 127,92
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Współpraca z PUE w zakresie wystawiania eZLA - Licencja na stanowiskoOpcja umożliwiająca rejestrację zwolnień lekarskich z automatycznym wysyłaniem do ZUS. Do poprawnego działania funkcjonalności należy zaopatrzyć się w elektroniczny podpis kwalifikowany bądź profil zaufany ePUAP. Użytkownicy korzystający z modułu EDM (Elektroniczna Dokumentacja Medyczna) otrzymają możliwość rejestracji i wysyłania eZLA bez dodatkowych opłat. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za stanowisko 104,00 127,92
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Księga główna przychodni (KGP) - Licencja na modułModuł umożliwia tworzenie elektronicznej wersji księgi głównej Przychodni. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w KS-PPS jak i ich ręczne wprowadzenie. Umożliwia wydrukowanie księgi. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi głównej Przychodni do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 267,00 328,41
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Księga pracowni diagnostycznej w module KGP - Licencja na modułOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi pracowni diagnostycznej do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla świadczeniodawców POZ *Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
za licencję 64,00 78,72
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Księga zabiegów w module KGP - Licencja na modułOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi zabiegów do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę rehabilitacyjną. Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
za licencję 64,00 78,72
2153PI02.00
⌕ Księga odmów i porad ambulatoryjnych w module KGP - Licencja na modułOpcja rozszerzająca funkcjonalność modułu Księgi głównej przychodni. Wymaga licencji KGP. Umożliwia prowadzenie elektronicznej wersji księgi. Pozwala na import wpisów do księgi głównej na podstawie wizyt zarejestrowanych w PPS jak i ich samodzielne wprowadzenie. Korzyści: - tworzenie elektronicznej wersji księgi porad i odmów ambulatoryjnych do jej późniejszego wydruku Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę szpitalną z izbą przyjęć lub SOR. *Opcja rozszerzająca moduł KGP. Niezbędne wykupienie modułu KGP.
za licencję 212,00 260,76
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - ZPO (realizator zaopatrzenia) - Licencja na modułModuł dedykowany dla realizatorów zaopatrzenia; Obejmuje wszystkie funkcje potrzebne do obsługi rozliczeń tego typu z NFZ. Zawiera dedykowaną kartę dodawania produktu, dzięki której wprowadzanie danych jest szybsze oraz łatwiejsze. Korzyści: - nowa, prostsza karta rejestracji świadczeń - pełna obsługa umów z rodzaju zaopatrzenie w jednym module. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 160,00 196,80
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Sprawozdanie MZ-Szp11 oraz drukowanie karty statystycznej szpitalnej - Licencja na modułUmożliwienie generowania sprawozdania MZ-Szp11 będącego wymaganym przez urzędy wojewódzkie . Po wykupie opcji licencji - raport może być utworzony bezpośrednio w KS-PPS. Korzyści: - generowanie raportu MZ-Szp11 oraz wydruk karty statystycznej szpitalnej Dla kogo: Dla każdej placówki realizującej świadczenia szpitalne Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 416,00 511,68
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Wspomaganie rozliczania umów w rodzaju AOS w systemie JGP - Licencja na modułFunkcjonalność umożliwiająca automatyczne wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych podczas wizyty pacjenta. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. W przypadku wizyt dotyczących diagnostyki DiLO, funkcjonalność określa taryfę oraz wartość pozycji rozliczeniowej po jej wybraniu. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 223,00 274,29
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Wspomaganie rozliczania umów w rodzaju SZP w systemie JGP - Licencja na modułFunkcjonalność umożliwiająca wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych pobytu pacjenta na oddziale. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Korzyści: - automatyczne podpowiadanie właściwego produktu rozliczeniowego (nie trzeba przeglądać udostępnionych przez NFZ parametrów usług) - podpowiadanie grup potencjalnych umożliwiających podniesienie wartości refundacji Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy posiadającego umowę szpitalną Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 2 240,00 2 755,20
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Wspomaganie rozliczania rehabilitacji stacjonarnej w systemie JGP - Licencja na modułFunkcjonalność umożliwiająca wyznaczenie grupy JGP na podstawie wprowadzonych danych pobytu pacjenta na oddziale. Wyznacza zarówno pozycje możliwe do rozliczenia, jak również pozycje potencjalne, które można rozliczyć po wprowadzeniu drobnych zmian w świadczeniu. Pozwala na automatyzm dodawania pozycji rozliczeniowych. Funkcjonalność na bieżąco aktualizowana na podstawie zarządzeń Prezesa NFZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 1 750,00 2 152,50
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób ICD-10 Słownik ICD10 - opłata z tytułu praw autorskich tłumaczenia
za serwer 56,00 68,88
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Wydruk opasek identyfikacyjnych dla pacjentów szpitala - Licencja na modułFunkcja pozwala na zapis oznaczenia pacjenta w formie unikalnego kodu kreskowego. Kod może być wydrukowany w formie opaski. Rozszerza funkcjonalność listy pacjentów o wyszukiwanie na podstawie kodu kreskowego. Korzyści: - zapewnienie anonimowości pacjenta na oddziale Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy realizującego świadczenia w ramach umowy szpitalnej / opieki długoterminowej. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 212,00 260,76
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Obsługa umów komercyjnych - Licencja na moduł Opcja dodaje do KS-PPS funkcjonalność tworzenia umów komercyjnych i umożliwia korzystanie z nich analogicznie jak podczas pracy z umową NFZ-ową. Dzięki temu możliwa staje się praca z KS-PPS dla podmiotów nie posiadających podpisanej umowy z NFZ. Korzyści: - możliwa rejestracja świadczeń przez świadczeniodawców nie posiadających umowy z NFZ - po wykupie dodatkowej licencji na moduł Fiskalny – komunikacja z drukarką fiskalną. Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 336,00 413,28
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Rozszerzona kontrola uprawnień dostępu do danych finansowych - Licencja na modułOpcja wprowadza uprawnienie pozwalające na wgląd do danych finansowych zawartych na świadczeniach. Dzięki tej opcji można odebrać operatorom uprawnienie – co spowoduje ukrycie kwot występujących na pozycjach rozliczeniowych w momencie rejestracji i przeglądu świadczeń rozliczanych w ramach umowy NFZ. Umowy komercyjne ze względu na swoją budowę (pozycje posiadają wartości w złotówkach) są nadal prezentowane. Korzyści: - ukrycie wszystkich wartości kwotowych powiązanych z umową NFZ. Dla kogo: Dla każdej instalacji posiadającej więcej operatorów Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 352,00 432,96
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Licencja na moduł fiskalny - Licencja na moduł Moduł umożliwiający współpracę z drukarką fiskalną. Służy do wystawiania paragonów fiskalnych i fakturowania usług medycznych. Pozwala na drukowanie paragonów/faktur za usługi komercyjne również bez konieczności rejestracji usługi w KS-PPS. W innych modułach (jak Wizyta, Terminarz) udostępnia funkcjonalność wydruku paragonów (np. po obsłużeniu pacjenta). Korzyści: - Wydruk paragonów i faktur na drukarce fiskalnej - Automatyczna fiskalizacja świadczeń w momencie ich rejestracji Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana. Moduł wymaga wykupienia licencji na obsługę umów komercyjnych.
za licencję 223,00 274,29
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Licencja na podłączenie czytnika dokumentów tożsamości Combo Scan - Licencja na urządzenieFunkcja jest wykorzystywana, gdy system ma współpracować ze skanerem dokumentów Combo Scan firmy ARH. Skaner ten umożliwia pobranie danych z zeskanowanego dowodu osobistego i wykorzystanie ich w programie do wyszukania pacjenta (w zależności od tego, którą stronę dowodu zeskanujemy, program spróbuje wyszukać pacjenta po nazwisku i imieniu bądź też po numerze PESEL). Skaner jest też doskonałym narzędziem do zakładania bądź aktualizacji karty pacjenta. Zbierane są wszystkie dostępne dane, również takie jak: nazwisko rodowe, drugie imię, imiona rodziców, adres zamieszkania, seria, numer, data wydania, data ważności, organ wydający dokument. Do skorzystania z funkcjonalności konieczne jest wykupienie dodatkowej funkcji do Państwa licencji na program KS-PPS oraz posiadany skaner Combo Scan musi mieć zainstalowane oprogramowanie OCR w wersji rozszerzonej. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za urządzenie 104,00 127,92
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Import hospitalizacji z plików xls/csv - Licencja na modułPozwala na zaimportowanie hospitalizacji do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem rozliczenia z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Rapstat.xls
za licencję 6 300,00 7 749,00
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Import świadczeń ambulatoryjnych z plików xls/csv - Licencja na modułPozwala na zaimportowanie świadczeń ambulatoryjnych do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem rozliczenia z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Ambulatoryjny.xls Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 447,00 549,81
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Import pacjentów oczekujących z plików XLS/CSV - Licencja na modułPozwala na zaimportowanie listy kolejek oczekujących do systemu KS-PPS z systemów zewnętrznych celem sprawozdania comiesięcznego raportu z listy oczekujących z NFZ. Wymaga zgodności z formatem Kolejki.xls Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 105,00 129,15
2153PI02.00
⌕ KS-PPS - Import badań diagnostycznych w POZ - Licencja na moduł Import umożliwia tworzenie zestawów świadczeń dot. badań laboratoryjnych w module POZ. Dane są sprawozdawane do NFZ raportami ZBPOZ oraz WYKBAD. Korzyści: - import z pliku xls wykonanych badań laboratoryjnych – nie ma potrzeby ręcznej rejestracji badań - plik może być przygotowywany np. przez laboratorium Dla kogo: Dla każdego świadczeniodawcy POZ. Zakup funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
za licencję 104,00 127,92
4230PI02.00
⌕ SERWUŚ - Import dokumentów z systemu Serwuś - Licencja na modułModuł zapewnia automatyczną współpracę z systemem SerWUŚ oraz import ręcznie zapisanych dokumentów potwierdzających uprawnienia ze strony https://ewus.nfz.gov.pl.
za licencję na rok 92,00 113,16
8120PI02.00
⌕ Moduł BLOZ Interakcje Automatyczne sprawdzanie interakcji podczas ordynacji leków
za serwer 143,00 175,89
8120PI02.00
⌕ Moduł BLOZ OdpłatnościBaza leków z odpłatnościami
za serwer 253,00 311,19
8120PI02.00 Moduł Pharmindex za stanowisko 115,00 141,45
8350PI01.00
⌕ Bezpieczeństwo Danych Osobowych RODO - (KS-PPS) - pierwszy rokModuł przeznaczony do utworzenia Dokumentacji Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Analizy Ryzyka przetwarzania Danych osobowych - licencja na moduł - opłata roczna za pierwszy rok (kolejny rok - 50%).
za instalację w lokalizacji 408,00 501,84
8320PI04.00
⌕ Rejestracja on-line (KS-PPS)Opłata za jeden terminarz (powiązany z gabinetem lub lekarzem). Lokalizacja - miejsce wykonywania świadczeń.
za terminarz na lokalizację na rok 104,00 127,92
8320PI04.12
⌕ Wyniki badań on-line (KS-PPS)Usługa umożliwia elektroniczne przesyłanie zleceń na badania do współpracujących laboratoriów i automatyczny odbiór wyników. Wynik powiązywany jest z dokumentacją pacjenta.
za rok na lokalizację na pakiet 10 000 zleceń 515,00 633,45
8320PI10.00
⌕ Powiadomienia SMS - ECO (KS-PPS)Usługa umożliwia automatyczne generowanie krótkich wiadomość tekstowych (SMS) do pacjentów np. z przypomnieniem o wizycie.
za sztukę 0,10 0,13
8320PI10.00
⌕ Powiadomienia SMS - PRO (KS-PPS)Usługa umożliwia automatyczne generowanie krótkich wiadomość tekstowych (SMS) do pacjentów np. z przypomnieniem o wizycie. W wersji PRO możliwość ustawienia własnego tekstu w polu nadawcy (zamiast numeru).
za sztukę 0,21 0,25
2132PI04.00 Zmiany w pliku licencji - dane adresowe za licencję 50,00 61,50
2132PI04.00 Zmiany w pliku licencji - cesja licencji za licencję 300,00 369,00
2153PI0200 Zmiany w pliku licencji - ekspresowe generowanie licencji za licencję 75,00 92,25
Cennik obowiązuje od 01 lutego 2019 do 30 czerwca 2019

Zamówienie może zostać złożone online, faxem (+48)895236939 lub mailowo na adres biuro@warmia.kssa.pl


INFORMACJE DODATKOWE

  1. 1. Podane ceny nie uwzględniają kosztu zakupu bazy danych, instalacji oprogramowania, szkoleń i wdrożeń.
  2. 2. Zakup dodatkowych funkcjonalności został określony na poziomie n/12 ceny cennikowej, gdzie n to liczba miesięcy pozostających do końca trwania licencji na subskrypcję oprogramowania, do której jest dokupowana.
  3. 3. Przedłużenie subskrypcji oprogramowania o kolejny rok dokonywane jest zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zamówienia.