KS-EWD

Internetowy System Komunikacyjny

W ciągu ostatnich lat wraz z rozwojem sieci Internet a także nowych technologii komunikacyjnych, umożliwiających szybkie oraz bezpieczne przesyłanie danych w sieciach rozległych, popularność systemów komunikacji wykorzystujących połączenia telefoniczne znacznie zmalała. Nowe rozwiązania telekomunikacyjne uporały się również z poważnymi problemami, z którymi borykano się przez wiele lat. Systemy komunikacyjne są teraz bardzo proste w obsłudze, przyjazne dla użytkowników a także wielokrotnie szybsze. Obecnie wykorzystujemy Internet w codziennej pracy oraz w życiu prywatnym, do wykonywania operacji bankowych, poczty elektronicznej, jako źródło dowolnych interesujących nas informacji, itp.

W odpowiedzi na wciąż rosnące oczekiwania użytkowników na usługi wymiany informacji, firma KAMSOFT wprowadziła na rynek nowy system komunikacji KS-EWD - Elektroniczna Wymiana Danych. Zadaniem systemu jest umożliwienie komunikacji pomiędzy aplikacjami KAMSOFT za pośrednictwem Internetu.

Dzięki integracji systemów KS-AOW i KS-EWD, w systemie aptecznym dostępne są rewolucyjne funkcje zapewniające wymianę danych pomiędzy apteką i hurtownią.
Funkcje te to m.in.:

 • zapytanie o stan i cenę produktu - sprawdza u dostawcy aktualną cenę towaru, jego dostępność oraz termin dostawy. Funkcja ta umożliwia odpytanie wielu hurtowni jednocześnie, co znacznie upraszcza wyszukiwanie leku oraz wybór najatrakcyjniejszej oferty. Farmaceuta, przy okienku kasowym, może powiadomić pacjenta czy i kiedy lek będzie dostępny w aptece. Takie rozwiązanie wpływa na korzystny wizerunek apteki.

 • promocje dostawców - zapewnia dostęp do opisu aktualnych promocji w hurtowniach oraz umożliwia składanie zamówienia na towary promocyjne. Apteka tworząc zamówienie zostanie poinformowana o dostępnych promocjach na dany produkt. Dzięki temu, może efektywnie wykorzystać, każdą  dostępną promocję. Co przekłada się na lepsze wyniki finansowe apteki.

 • składanie zamówienia - przesyła zamówienie z apteki do dostawcy, dokonuje automatycznej rezerwacji towarów oraz odbiera potwierdzanie (listę braków). Dzięki KS-EWD czas złożenia zamówienia skraca się diametralnie, natomiast sam proces składania zamówienia sprowadza się do kilku kliknięć myszką.

 • odbiór dokumentów od dostawcy:


 • faktury - dokumenty są pobierane na podstawie numeru, poprzez wybór z listy dostępnych dokumentów lub za pomocą kodu kreskowego i automatycznie wczytane do systemu. Przekazywanie dokumentów zapisanych na dyskietkach, które nie gwarantują bezpieczeństwa danych, to już przeszłość.

 • potwierdzenia zamówienia (listy braków) - apteka, może przesłać niezrealizowaną cześć zamówienia do innej hurtowni. Dostępność produktów w aptece, będzie zawsze na zadowalającym poziomie,

 • oferty oraz opis aktualnie dostępnych promocji - Farmaceuta tworząc zamówienie na podstawie pobranej oferty bądź promocji ma pewność, że zamawia towar w najatrakcyjniejszej cenie.

 • informacje KS-SIA - dostęp do informacji z hurtowni, NFZ oraz GIF. Zawsze aktualne informacje o zarządzeniach NFZ, skradzionych receptach, a także bieżące wiadomości od dostawców.

 • aktualizacja kartotek dostawców - zapewnia stały dostęp do Centralnej Bazy Hurtowni (CBH), która zawiera m.in. aktualne dane teleadresowych hurtowni, umożliwia prostą i szybka aktualizację aptecznej bazy dostawców,

 • poszukiwacz leku - umożliwia wyszukanie wybranego leku we wszystkich hurtowniach wspierających komunikacje KS-EWD, zlecenie wyszukania leku przesyłane jest do KAMSOFT, który następnie odpytuje wszystkie hurtownie wspierające KS-EWD, funkcja zwraca informacje ze wszystkich hurtowni, nawet tych, z którymi apteka, na co dzień nie współpracuje.

 • inauguracja systemu - procedura zapewniająca automatyczną konfigurację systemu. Farmaceuta , może sam przeprowadzić inaugurację. Nie jest wymagana wizyta serwisanta,

 • komunikaty GIF - stały dostęp do komunikatów GIF o wstrzymaniu leków. Dzięki komunikatom GIF możliwe jest wycofanie całej serii produktu wstrzymanego w obrocie oraz w stosowaniu, który znajduje się w aptece. Nie ma możliwości, aby lek zgłoszony przez GIF, jako wstrzymany, został sprzedany klientowi. To rozwiązanie chroni aptekę i pacjenta.

 • raporty zwrotne ABD - każda apteka przekazująca dane do Aptecznego Banku Danych może sprawdzić, jak wygląda sytuacja apteki na tle innych aptek w regionie. Na podstawie takich danych można podjąć odpowiednie działania mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej apteki,

 • ogłoszenia KS-BLUR - stały dostęp do ogłoszeń Bazy Leków Unikalnych i na Ratunek. Pomoc w wyszukanie trudno dostępnego leku dla pacjenta to dodatkowy atut w walce o klienta,

 • aktualizacja bazy KS-BLOZ - system KS-EWD na bieżąco weryfikuje aktualność lokalnej bazy KS-BLOZ. W przypadku, gdy dostępne są jej aktualizacje, użytkownik jest o tym informowany i jeśli wyrazi zgodę, baza KS-BLOZ zostanie automatycznie zaktualizowana. Dzięki temu, Farmaceuta zawsze będzie pracował na aktualnych danych i będzie miał informacje nawet o najnowszych lekach, które zostały wprowadzone do obrotu.

 • zapytanie o średnią ceną leku - na podstawie danych z Aptecznego Banku Danych podawane są średnie ceny krajowe oraz wojewódzkie. Mając takie informacje apteka, może porównać swoje ceny ze średnimi cenami z jej regionu.

 • KS-EWD zostało zintegrowane również z systemem KS-ZSA umożliwiając komunikację z hurtownią wszystkich zarządzanych aptek.

  DALSZY ROZWÓJ

  System KS-EWD jest stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb użytkowników. W najbliższym czasie przewidywana jest integracja systemu z kolejnymi programami KAMSOFT takim jak np. KS-CRM. Ponadto do systemu aptecznego dodawane będę kolejne funkcje, m.in.: podgląd stanu realizacji zamówienia, możliwość składania oraz sprawdzenie stanu reklamacji i wiele innych.